🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > Sz > Szalézi Szent Ferenc Társaság
következő 🡲

Szalézi Szent Ferenc Társaság (lat. Societas Sancti Francisci Salesi), Don Bosco Szalézi Társasága (ol. Salesiani di Don Bosco, lat. Societas Don Bosco, SDB), szaléziek: klerikus szerzetesi kongregáció. Női ága a →Segítő Szűz Mária Leányai Társaság, harmadrendje: →Szalézi Munkatársak Jámbor Egyesülete. - 1859. XII. 18: Torinóban alapította Don Bosco Szt János, főként az elhagyott és szegény ifjak nevelésére. Első tagjai 1855. III: tettek fogadalmat 1 évre. A piemonti kirságban uralkodó körülményekhez alkalmazkodva pap tagjai a világi papok ruháját viselték, a laikus testvérek civilben jártak és megtartották polg. jogi helyzetüket, de valamennyien letették a szegénység egyszerű fogadalmát. Céljuk a veszélyeztetett ifj. tanítása, nevelése, szakmai képzése. 1875: maga az alapító küldött tagokat misszióba. Tevékenységük lelkipásztorkodással, sajtótermékek előállításával és terjesztésével bővült. 1964 óta Rómában egy-ük (Accademia Salesiana) van a r. utánpótlás számára. Tud. folyóiratuk 1939 óta a Salisianum, ped. folyóiratuk 1954 óta az Orientamenti Pedagogici. Az audiovizuális okt. úttörői. 1980: 1341 házban 16.932 tag, köztük 11.020 pap; 2006: 1879 házban 16.665 rtag, köztük 11.072 pap élt. 1864: egyhm. jóváhagyást, VII. 23: p. elismerést, 1869. II. 19: p. jóváhagyást nyertek. Szabályzatát 1874. IV. 3: hagyta jóvá IX. Pius p. 1884. VI. 28: p. jogú társ. lett, a →redemptoristák rendi kiváltságaival. - Tagjai jelöltség után lépnek a novic-ba, melynek végén egyszerű fogadalmat tesznek. 3 é. múlva teszik le az ünn. örökös fog-at. A fogadalmas kispapok, a segítőtestvérek és a papok a társ. egyenrangú tagjai. - A rfőn. mellett 5 szaktanácsadó (r. képzés, ifj. nevelése, a r. lelki ügyei, missziók, anyagiak) és 7 területi tanácsadó (Olaszo. és Közel-Kelet, ang. nyelvterület, Ázsia, Spo., Latin-Amerika atlanti-óceáni térsége, Közép-Eu. és Afrika, Latin-Amerika karib-tengeri térsége) alkotják a r. legfelső vezetését. Az egyetemes kápt. 1904-ig 3, azóta 6 évenként ülésezik. A r. legkisebb egysége a ház, vez-je az ig. Nagyobb ter. v. ország házai alkotják a rtart-t. A II. Vat. Zsin. után 1984-re új szabályzat-tervezetet dolgoztak ki. - A r. nevelési rendszere a megelőzésre alapul, és a családi élet szellemét valósítja meg. Rendfőnökei Don Bosco után: M. →Rua, P. Albera, F. →Rinaldi, F. Ricaldone. - Mo-on: →Lonkay Antal, →Zafféry Károly és a →Magyar Salesianum népszerűsítése nyomán 1900: Szombathelyre Eredics Ferencné, 1902: Rákospalotára Károlyi István gr. hívta meg a ~ot. A r. hivatalos letelepítése 1913: történt, amikor Csernoch János hgprím. rájuk bízta →Péliföldszentkeresztet. A m. házak az Őrangyalról nev. rtart-hoz tartoztak, melynek székhelye Oswiecziem (Lengyo., ném. Auschwitz) volt, s magában foglalta az egész Osztrák-M. Monarchia ném., m., lengy. és más szláv nyelvű házait. 1919. XI. 27: Albera rfőn. a tart-t megosztotta: Oswiecziem székhellyel és 16 házzal lengy-délszláv, Bécs székhellyel, 12 házzal (köztük a 2 m.) ném. rtart-ra. 1926: a m. házakból megszervezték a Szt István kir-ról nev. félprovinciát Esztergomtábor székhellyel. - A m. novíc-ok Péliföldszentkereszten, 1916: Mogyorósbányán, 1918: Wernseeben (Stájero.), 1920: Ensdorfban (Bajoro.), 1921. IX: Péliföldszentkereszten tanultak. - Házaik és intézményeik az 1940-es években: Bp., III. Kiscelli u. 79.: 1920-50: →Szent Alajos Ház, árvaház; X. Óhegyi u.: Lengyel tp.; Rákospalota: 1924-50: →Clarisseum, fiúnev. int. nyomdával; Újpest-Megyer: 1927-50: napközi fiúotthon.; Esztergomtábor: 1925-50: Szt József Fiúotthon; Gyula: 1932-?: középisk. internátus; Nyergesújfalu: 1919-50: gimn.; Péliföldszentkereszt: 1913-50: rendi teol. - Szombathely: 1929-50: Vas József Inasotthon. - Visegrád: 1927-50: el. isk., Mária Oltalma Fiúotthon. - Ezeken kívül Balassagyarmaton, Borsodnádasdon, Magyaróvárott, Mezőnyárádon, Muraszombatban és Pestszentlőrincen voltak házaik. - Szalézi rendházak és a rházban élők száma közvetlenül a feloszlatás előtt, 1949. XII. 31: Balassagyarmat 6, Borsodnádasd 2, Búcsú 1, Bp. 11, Cegléd 3, Esztergom 4, Gyula 3, Miskolc 3, Magyaróvár 5, Nemesbőd 2, Pestlőrinc 4, Rákospalota 19, Sajólád 3, Szombathely 12, Szügy 1, Tiszakerecs 1, Tiszaszalka 1, Újpest 8. - A ~ m. misszionáriusai 1946: Argentínában Proszt János; Brazíliában Auer László, Csezarovics Balázs, Domitrovics József; Ecuadorban Milibák Károly; Grenadában Porgeth Imre; Hong Kongban Kapczár János; Indiában Varga Bertalan; Japánban Nagy József; Kubában Csekey Ferenc, Erdei Ferenc, Gerlinger János, Gombos Antal, Horváth Vince, Kiss Kálmán, Lajos Sándor, Mészáros Imre, Németh András, Sághy Pál, Vándor János, Vass János, Végh Bertalan; Kínában Kirschner Antal, Erdő Ferenc; az USA-ban Csík Pál; Venezuelában Makra Mihály. →Szent Alajos Segítő Egyesület, →Szent Alajos Társulat - Házai 2006: Bpen Óbudán Szt Alajos Ház rendház, kispapok kiképzési háza, lelkészség, ifj. közp., a Svábhegyen Majtényi László Szalézi Ház (Szalézi Don Bosco Kiadó, Szalézi Értesítő, Mindszenty Ház), Újpesten pléb., ifj. ház; Balassagyarmaton Szalézi Rendház, Fiú- és Leánykoll., Bosco Szt János pléb., ifj. ház; Péliföldszentkereszten lelkigyakorlatos ház, ifj. közp., lelkészség; Szombathelyen rendház, koll., pléb., ifj. közp.; Mosonmagyaróvárt Keresztények Segítsége-kpna. - Oktatási intézmények: Bpen Óbudán Salesianum, Don Bosco Pedagógiai Szakkoll.; Óbudai Szt Péter és Pál Szalézi Kat. Ált. Isk.; Kazincbarcikán Don Bosco Ált., Szakisk., Szakközépisk. és Koll.; Nyergesújfalun Szalézi Irinyi János Gimn. és Vegyipari Műszaki Szakközépisk. - Tartfőn-ei: 1919: Hlond Ágoston, 1922: Niedermayer Ferenc, 1926: Plywaczyk Szaniszló, 1933: →Antal János, 1948: →Schön (1930?-64: Sellye) Vince, 1956: Edelényi István, 1981: →Vámos József, 1983: Pásztor János. - Lapjai: Szalézi Értesítő (Bp., 1904-44), Szalézi Hírek (Szentkereszt, 1917-19), Don Bosco (Szeged, 1936), Don Bosco Szalézi Műveinek Közlönye (Bp., 1922-25), Clarisseum (Rákospalota, 1925-29), Szentkereszti Visszhang (Bajótszentkereszt, 1926-39), Don Bosco Szalézi Műveinek Értesítője (Rákospalota, 1947). r.k.

A szalézi kisegítőtestvér Boldog Don Bosco atyánk elgondolásában. Rákospalota, 1932. - Szalézi oratórium. Uo., 1933. - Szalézi Szt Ferenc Papjainak Társulata. Ismertető. Fr-ból ford. Csepy Pál. Újpest, 1934. - Cat. SDB 1946. - Ádám 1949. - KL IV:207. - Pilinyi 1943:263. - Ekonomusi jelentés Rákospalota, 1950. I. 10. - LThK IX:263. - AP 1980:1224; 2006:1468. - Schem. Strig. 1997:499.