Magyar Katolikus Lexikon > S > Szűz Mária Társasága


Szűz Mária Társasága (lat. Societas Mariae Virginis, SMV), 1926-1950; 1994-: egyházmegyei jogú női szerzetes intézmény. - Tagjai az emberek között elvegyülve kívánnak a papság segítségére lenni. A szemlélődő és az apostoli életet összekapcsolva, egyedül Isten nagyobb dicsőségét és a lelkek üdvösségét szem előtt tartva, a munkában nem válogatva, a világtól nem elzárkózva, mind életmódban, mind ruházatban egyszerű, feltűnés nélküli, áldozatos életet akarnak élni. ~t →Ván Zsuzsanna Mária alapította 1925-26: Bpen, első tagjai az Egyetemi Hallgatónők Mária Kongr-jából kerültek ki. - Megalakították a Collegium Josephinumot, ahol szegénysorsú, tehetséges fiúkat neveltek és tanítottak, akik közül össz. 32 papot szenteltek. A háborúig 13 helyen voltak jelen: hitoktattak, egyes-eket, lelkigyakorlatos házakat vezettek, a pécsi egyhm. területén kis falvakban missziót tartottak, jelen voltak Kolozsvárott és Dunaszerdahelyen is. 1944-45: az Andrássy út 60. tőszomszédságában (Vörösmarty u 34/a) lévő anyaházban életük állandó kockáztatásával 50 gyermek és 20 felnőtt életét mentették meg (Ván Zsuzsanna Mária 1991: Yad Vasem kitüntetést, 1995: Bátorság érdemjelet kapott). - ~ szabályzata Szt Ignác szellemében készült, 1948. XII. 4: Mindszenty József bíb. hagyta jóvá. 1950: 50 tagja volt, csak Mo. területén. A szétszóratás éveiben gyárakban, pléb-kon dolgoztak, segítették a papságot. - 1990: az óbudai Jablonka u-ban kezdtek építkezni. A közös életet 1994. XII. 8: a ~ főünnepén 6 nővér kezdte újra. 1995: újraindították a Collegium Josephinumot egy. és főisk-s lányok részére. Elkészült egy 50 fő befogadására alkalmas zarándokház, ahová elsősorban fiatalok csoportjait hívják. r.k.

~ szabályai. Bp., 1928. - Pilinyi 1943:276. - MEN 1948:349. - Schem. Strig. 1997:533.