Magyar Katolikus Lexikon > S > Szőcs


Szőcs Anna (Pusztina, Ro., 1958. júl. 18.-): népi iparművész. - 1982: Sepsiszentgyörgyön éretts. 1987: áttelepült Mo-ra, a hagyományos csángó szövés mintavilágát, hagyományait gyűjtötte, oktatta, tanfolyamot vez. - A rendszerváltozás (1990) után részt vett csángóföldi kult. szervezetek alapításában és működtetésében, a moldvai m. nyelvű oktatás kialakításában (mely 2000-ig áll. keretek nélkül önszervező volt). 1991-: kiállításai voltak művelődési házakban, múz-okban (Bp., Győr, Mosonmagyaróvár, Biatorbágy). - 1999: a M. Millenniumi Kormánybiztosi Hivatalban a határon túli ügyek tanácsadója. 2000-06: a Nemz. Kult. Örökség Min-ában kisebbségi referens, a csángó ügyek intézője (ez volt az első alkalom, hogy a m. államigazgatásban önállóan teret és nevesített forrást kapott a csángó-ügy). Közreműködött 1990: a Rekecsini fesztivál, a Pusztinai napok (azóta is ismétlődő, hagyományőrző rendezvények), csángó zenei, ill. táncegyüttesek mo-i útjainak megszervezésében, 1991-94: a Mo-on dolgozó csángó fiatalok részére isk. és klub kialakításában (Bp., Almássy téri Szabadidő Közp.), az évenként ismétlődő Csángó bál elindításában; 1995: Sárszentlőrincen munkanélkülieket foglalkoztató szövőműhely létrehozásában. 1996-97: svéd-m. népműv. kapcsolatok kiépítésén, a Népi Iparműv. Tanács képviselőinek svédo-i konferencia- és kiállításszervezésén dolgozott. Részt vett 2000-06: a moldvai csángómagyar kult. és okt. fejezeti kezelésű előirányzat pályázati rendszerének megteremtésében és működtetésében; 2002: a Moldvai Csángómagyar Tanácsadó Testület, 2003: a Csángó kulturáért díj létrehozásában; 2003-04: Európa csángóföldön, Csángóföld Európában c. program megszervezésében Prágában, Helsinkiben és más eu-i városokban. - 2001-04: a Ny-Mo-i Egy. Apáczai Tanítóképző Főisk-n művelődésszervező okl-et szerzett, 2005: közigazg. alapvizsgát tett. 2006. IX-: a Konzultánia Kft. tulajdonosaként oktatási menedzser. Népművészi tevékenységéért (rendezvények, klubok, táncházak szervezése, m. és csángó egyesületek, művész-együttesek közötti kapcsolat-teremtés) mellyel  alapvetően hozzájárult a csángó kultúra eu-i megismertetéséhez, maradandó kulturális kapcsolatok kialakulásához, 1998: népi iparművész címet kapott. s.k.

Szőcs Béla (Brassó, Brassó vm., 1901. febr. 28.-Brassó, 1986. dec. 12.): plébános. - 1924. VII. 6: pappá szent. 1928: Gyergyótölgyesen, Sínfalván kp., 1935-45: Türkösön, 1945: Csíkdánfalván plnos. 1947. XII. végén Mihály kir. lemondatásakor Románia-szerte túszokat szedtek, mert féltek egy lázadástól. Csíkban →Léstyán Ferenc helyett tévedésből ~t hurcolták el, miután rájöttek a tévedésre, elengedték. 1954 nyarán több hónapra bebörtönözték, ennek oka és ürügye ismeretlen. 1954: Kápolnásfalu plnosa. Türkösön temették. 88

Cat. AJ. 1940:74. - Hetényi Varga II:493.

Szőcs Dénes Albert, OFM (Székelyudvarhely, Udvarhely vm., 1905. okt. 31.-Fairfield, Connecticut, USA, 1979. jún. 1.): plébános. - A gimn. 6-8. oszt-ait és a fil-t Csíksomlyón, a teol-t Vajdahunyadon végezte. 1923. IX. 11: egyszerű, 1927. III. 29: ünn. fog-at tett, 1929. VI. 29: Gyulafehérvárt pappá szent. Kolozsvárt kezdte szervezni népmissziós útjait. Az 1930-as évek elején számos nagyobb erdélyi faluban tartott lelkigyakorlatot. 1936-: Csíksomlyón házfőn., ~ kezdeményezésére rendezték az Ezer Székely Lány Napját, melynek gyakran szervezője és szónoka. 1939. XII. 21: a „rongyos gárda” tagságával vádolt 36 m. ellenállót, közöttük 24 papot utasítottak ki az oláhok Mo-ra; ezek egyike volt ~, akit különös kegyetlenséggel megkínoztak. A II. →bécsi döntés után, 1940: tért vissza Erdélybe. Újra csíksomlyói házfőn. Mint kolozsvári h. házfőn., majd házfőn. 1942: a Szt Bonaventura nyomda ig-ja. 1944-45: tábori lelkész. Egy kórházvonattal ang. hadifogságba került. Erdélybe nem mehetett vissza. 1948: az USA-ba küldték m. lelkipásztornak. 1953. XI-1961. VIII: Fairfieldben (Conn.) a Szt Imre-, majd Farrellben (Penn.) a Szentháromság-tp-ban szolgált, ahol tp-ot épített. 1962-75: visszatért Fairfieldbe, ahol 14 év alatt majdnem megkétszerezte a hívek számát. 1976: az erdélyi tart. provinciálisa Youngstownban. 88

Erdélyi mártírok és hősök aranykv-e. Pécs, 1941:28. - Pilinyi 1943:251. - Schem. Steph. 1947:76. - Török 1978:159. - Szolgálat 1985. Karácsony:101. - Diós 1999:214. (5024.) - P. Benedek 2002. II:265. (s.v. Szűcs! †1985. júl. 1.!)

Szőcs Ignác Izidor, OFM (Csíkcsomortán, Csík vm., 1898. nov.-Torda, 1995. máj. 15.): házfőnök, plébános. - 1916. IX. 17: lépett a stefanita rtart-ba, a teol-t Vajdahunyadon 1920-24: végezte. 1921. VIII. 7: tett fog-at, Gyulafehérvárt 1924. IV. 6: pappá szent. 1940-44: Esztelneken házfőn., 1947: Tordán pléb. 1950-56: a rendek megszüntetése után Máriaradnán, majd Esztelneken élt kényszerlakhelyen. Fodor Pál mérnök gyermekkori ismerőseként annak 'összeesküvési perében' 15 évi börtönre ítélték. Volt a Duna-deltában kényszermunkán, de fogsága jelentős részét Szamosújvárt, a börtön bútorgyárában töltötte, együtt raboskodott a 15 évre ítélt →Szentmártoni Odorikkal, →Dénes Dáviddal, Csiha Kálmánnal, →Jakab Antallal és Bánffy István br-val. 1964: szabadulása után visszatérhetett Tordára. 88

Pilinyi 1943:251. - Cat. Steph. 1947:75. - Régió 1991:3. sz. (Léstyán Ferenc: Az erdélyi r.k. ppség a komm. rendszer első évei alatt) - Virt 1991:70. - Akik imádkoztak üldözőikért. Kolozsvár, 1996. I:75. (Csiha Kálmán: Fény a rácsokon) - Benedek Domokos: A kegytp. karnagya. Kolozsvár, 1998. I:124; II:116. - Hetényi Varga 1999. I:583.