Magyar Katolikus Lexikon > S > Szürke könyv


Szürke könyv, 1939: politikai röpirat. - →Lajos Iván Németország háborús esélyei a német szakirodalom tükrében c. műve, melyben a nyersanyag- és termelési adatok összevetésével kitörése előtt megállapította, hogy a (II. világ)háborút No. gazd. erőtartalékainak fokozatos kimerülése miatt nem nyerheti meg. Célja a náci és nácibarát propagandával félrevezetettek fölvilágosítása, gondolkodásra késztetése, a közvélemény megóvása az alaptalan reménykedéstől s az I. →bécsi döntés utáni nácibarát pol. támogatásától. A 99 oldalas füzet 9 hazai (és ismeretlen számú külf.: Buenos Aires, Párizs, stb.) kiadást ért meg. Fr. ford-át 1940: a nácik elkoboztatták; Arató Istvánnal, Csikós-Nagy Bélával (1915-2005) és Török Bélával Válasz a Szürke könyvre (Szigethy Vilmos előszavával) (Berlin, 1939) c. írattak cáfolatot. - A m. kormány ném. nyomásra 1939. VII. 22: a pécsi törvényszékkel a ~et elkoboztatta. 1944. III. 26: a megszálló nácik Lajos Ivánt e kv-e miatt No-ba, a „felszabadító” szovjetek 1946. VI. 18: a SZU-ba hurcolták. 88

P. Hírl. 1939. VII. 22., VII. 25. - Népszava 1939. VII. 23. - M. Nemz.1945. VI. 3. - Lajos Iván: Szót kérek. A »Szürke könyv« mérlege. Bp., 1945. - Kun Andor: Enyhítő körülmények Mo. bűnperében. Uo., [1946] - Ki kicsoda 1981:140.