Magyar Katolikus Lexikon > S > Szövetséges Katonai Misszió


Szövetséges Katonai Misszió, tábornoki bizottság, 1919. aug. 5.-1920. febr.: a versailles-i békekonferencia Legfelsőbb Tanácsának Budapestre küldött tábornoki bizottsága. - A kommün 1919. VII. 31-i bukásával, a cseh, oláh és szerb megszállással kialakult pol. zűrzavarban a Legfelsőbb Tanács, Tommaso Tittoni (1854-1931) ol. külügymin. javaslatára, VIII. 5-i határozatával Bp-re küldte a ~t, hogy a m. kormányt a fegyverszünet betartására és a leszerelés végrehajtására ösztönözze, folyamatosan jelentsen Mo. katonai és belpol. helyzetről, korlátozza a megszálló oláh és szerb haderő túlkapásait, a m. nemz. érzelmeket sértő eljárásait, melyek késleltethetik a békekötést; érje el a megszálló erők csökkentését, majd kivonását. A m. kormány együttműködése függvényében föloldotta a Mo. elleni zárlatot, engedélyezve a legszükségesebb élelmiszerek behozatalát. - A ~ban az USA-t Harry Hill Bandholtz (1864-1925) [szobra 1936-49: és 1989-: Bpen az USA-követség előtt], NBr-t Reginald St. George Gorton (aki VIII. 5: elsőként érkezett Bp-re), Fr-ot Jean César Graziani, Olaszo-ot Ernesto Mombelli (1867-1932) tábornok képviselte. A ~ mellé Ro. Constantine Diamandyt, az SHS Kirság Lazar Baitchet, Csehszl. Milan Hodžát küldte összekötőnek. - A ~ VIII. 12: kezdte munkáját. A Legfelsőbb Tanács főként Ro. javára fokozatosan csökkentette a ~ jogosultságát, tagjai csekély eredménnyel tiltakoztak az oláhok mértéktelen rablásai és kiszállításai ellen. X. 5: a tudegy. csendőrzászlóalj járőrének riasztására Bandholtz tábornok megakadályozta a M. Nemz. Múz. kirablását, műkincseink Ro-ba hurcolását. - (Habsburg) József (1872-1963) főhg. kormányzó, ill. Friedrich István (1883-1951) min-elnök VIII. 23: a ~ beavatkozására mondott le, alkalmas antantbarát személy híján utóbbit fölkérték az ügyek továbbvitelére. - A Legfelsőbb Tanács IX. 15: utasította a ~t, szervezzen m. rendfenntartó erőt (amit az oláhok folyamatosan akadályoztak). A ~ Horthy Miklós (1868-1957) fővezérnek engedélyezte 2 gyalogos hadoszt. és 1 lovas dandár fölfegyverzését 12.400 fővel. Miután a Legfelsőbb Tanács fr. és ol. tagjai is megelégelték az oláh kormány szószegő pol-ját, XI. 14: az oláhokat kivonultatták Bp-ről. Horthy XI. 16: bevonult Bp-re. A ~ból XII. 13: Bandholtz tábornok kivált, 1920. II: a ~t föloszlatták. 88

Horthy Miklós: Emlékirataim. Buenos Aires, 1953. - Bandholtz, Harry Hill: Napló nem diplomata módra. Román megszállás Mo-on. Bp., 1993. - Boroviczény Aladár: A kir. és kormányzója. Bp., 1993. (A bolsevisták bukása. Mo. és Ro.) - Mo. az I. vh-ban. Uo., 2000.