Magyar Katolikus Lexikon > S > Szövetséges és Társult Hatalmak


Szövetséges és Társult Hatalmak, Antant: a II. →világháborúban a Német Birodalommal és az antikomintern paktumot aláírt szövetségeseivel szemben álló, a háborút győztesen befejező 'antifasiszta koalíció' (Nagy-Britannia, Franciaország, USA, SZU, Belgium, Hollandia), akik a világ területi és gazdasági újrafölosztása után, 1945: megalakították az →Egyesült Nemzetek Szervezetét és (No. kivételével) 1947: békét kötöttek Eu. legyőzött államaival, meghatározva azok gazdasági és politikai berendezkedését. 88

Földesi Margit: A szabadság megszállása. A megszállók szabadsága. Bp., 2002. - Czettler Antal: A II. vh. erővonalai. Uo., 2006.