Magyar Katolikus Lexikon > S > Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár


Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár (lat. Archivum Dioecesis Albaregalensis), 1777-: A →székesfehérvári püspökség korai évtizedeiben a hivatalos iratokat protocollumokba másolták. Az iratkezelés és megőrzés 2006: is élő, sajátos, örökszámos rendjét 1816: Aigner Károly alakította ki: az akták tartalmi szempontok szerint nyernek levéltári jelzetet és elhelyezést, így mutatókönyvet nem vezet a ppi iroda. Az 1860 u. az egymást gyakran váltó aulai tisztviselők által okozott kisebb keveredéseket 1933-35: Kuthy István számolta fel, aki az egyházkormányzati anyag számára új számrendet is készített, továbbá az iskolatört. anyag kiválogatásával megkönnyítette a kutatást. Kuthy rendezéséig csak egyhm-s papok kutathatták a levtárat (a legjelesebb: →Pauer János). - A ~ őrzi a megszüntetett →székesfehérvári szeminárium és teológia iratanyagát, a ppség gazd. levtárát és a →székesfehérvári társaskáptalan 18. sz., töredékesen fennmaradt levtárát. - A levtáros az 1950-es évek vége óta kezeli a →székesfehérvári székeskáptalan levtárát is, e perszonálunió szervezeti összeolvadáshoz vezetett. A ~ illetékességi körébe tartoznak az egyhközs. irattárak és levtárak, veszélyeztetett voltuk esetén az iratanyag mentéséről gondoskodik. Az 1995. évi levtári törvény a ~at nyilvános magánlevéltárrá minősítette. Ugyanez évben elfogadott kutatási szabályzatát közli az egyhm. 3. zsinatának dokumentuma. A ~ irodája, kutatóhelyisége és raktárainak többsége a →székesfehérvári püspöki palotában található. Néhány okl-e a →Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeumban látható. M.G.

Nagy Lajos: A székesfehérvári ppség levtára. Bp., 1958. - SZJN 1977:154. (Sulyok János Ignác: Ppi levtár, Egyhm. Levtár) - Kétszáz éves a Fejér M. Levtár 1787-1987. Székesfehérvár 1987:57. (Sulyok János [Ignác]: A székesfehérvári r.k. egyhm. és a székeskáptalan levtára) - M. egyetemi és főisk. levtárak fond- és állagjegyzékei I. Szerk. Heilauf Zsuzsanna-Kiss József Mihály-Szögi László. Bp., 1997:187. (Mózessy Gergely: A Székesfehérvári Hittud. Főisk. Levtára) - A székesfehérvári egyhm. zsinati kv-e. Székesfehérvár, 1998:227. - Honismeret 2000/3:74. (Mózessy Gergely: A székesfehérvári egyhm. kulturális értékmentő munkája a harmincas években)