Magyar Katolikus Lexikon > P > püspöki szék akadályoztatása


püspöki szék akadályoztatása (lat. sedes impedita): a részegyház életének rendkívüli állapota, amikor a megyéspüspököt fogság, kényszerű távollét vagy képtelenség (pl. betegség) teljesen visszatartja attól, hogy lelkipásztori feladatát az egyházmegyében ellássa, és még levél útján sem tud egyházmegyéjével kapcsolatot tartani (412.k.). A ~ fennállását a Szentszék, a kormányzásban következő személy v. a tanácsosok testülete állapítja meg. - ~ esetén, ha a Sztszék másként nem rendelkezik, az egyhm. vezetését sorrendben az alábbi személyek veszik át: 1. A →koadjutor, ha van. 2. Ha koadjutor nincs v. szintén akadályozva van, akkor az, aki azon a listán következik (az ott megszabott sorrendben), amelyet a pp-nek erre az esetre hivatalának birtokba vétele után mielőbb össze kell állítani. Ezt a jegyzéket közölni kell a metrop-val, és 3 évenként meg kell újítani. Egyhm. példányát az →irodaigazgatónak kell titkos iratként őriznie. E jegyzékben spp-ök, ált. és ppi helynökök v. más papok szerepelnek. A sorrendet nem hivataluk, hanem a mpp. határozza meg (413.k. 1.§). 3) Ha nincs koadjutor, v. akadályozva van és a lista is hiányzik, akkor a tanácsosok testületének kell az egyhm. kormányzására egy papot megválasztania (413.k. 2.§). Aki akadályoztatás esetén a fentiek szerint az egyhm. kormányzását átvette, az köteles erről a Sztszéket mielőbb értesíteni (413.k. 3.§). Az ilyen kormányzó jogköre azonos azzal, ami a jog szerint az →egyházmegyei kormányzót illeti (414.k.). Sz.Sz.A.

Erdő 2003:325.