Magyar Katolikus Lexikon > P > Prümi Regino


Prümi Regino, OSB (Altrip, Speyer mellett, 840 k.-Trier, 915. máj. 28.): apát, jogász, krónikaíró. - A prümi apátságban nevelkedett, 892: apáttá választották. 899: vetélytársak miatt lemondott, a trieri St. Martin mon. apátja lett. Itt írta 3 nagy művét: 906 k. a Libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis c. munkát, mely az egyházlátogatás és az egyházfegyelem kézikv-e; De harmonica institutione munkájával rendet próbált teremteni a trieri egyhm. lit. énekeiben; Chronicon, melyben időrendben Krisztus születésétől 906-ig mesélte el a világ tört-ének eseményeit. Műve időrendi tévedései ellenére, főként a Ny-i Frank Birod. tört-ének kútfője, melyben forrásait szó szerint közölte. A 814 utáni eseményeket - forráskritikusai szerint - szájhagyományok alapján írta. - Honfoglaló őseinket kortársként a szkítákkal azonosította, a róluk szóló tudósításait a 889. évnél foglalta össze. Régebbi történetüket Justinus (2. sz.) róm. tört-író szkítákról közölt beszámolója alapján foglalta össze. A magyarok „minden szörnyetegnél kegyetlenebb népe”, akik „állítólag nyers húst esznek és vért isznak” stb. túlzásaival irányt mutatott a munkájából merítő egyh. krónikások későbbi, ellenséges elfogultságának. Művét Magdeburgi Szt Adalbert 968-ig folytatta. - Kiadásai: PL 132:15. (Chronicon), 185. (De synodalibus), 483. (De harmonica). - Regino von Prüm und seine Fortsetze. Die Chronik des Abtes Regino von Prüm. Hrsg. Ernst Dümmler. Leipzig, 1939. - Pauler Gyula-Szilágyi Sándor: A m. honfoglalás kútfői. Bp., 190:320. 88

Die Fortsetzung des Regino. Hrsg. Max Büdinger. Uo., 1939. - Turul 1944/46: 1. (Váczy Péter: Anonymus és a Justinus-kivonat) - A m-ok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai. S.a.r. Györffy György. 2. bőv. kiad. Bp., 1975. (Nemz. kvtár tört.) - LThK VIII:1099. - Illig, Heribert-Weissgerber, Klaus: M-ok a kitalált középkorban. Uo., 2003.