Magyar Katolikus Lexikon > P > Pozsegai


Pozsegai Antal, Georgiis, Antonius de, OFM (†1625. aug. 22. előtt): püspök. - A boszniai ferences rtart. papja volt, 1613. VI. 17-1615: szkardonai missziós pp. Mivel az 1610. I: boszniai pp-ké tett Telegdy János mint az esztergomi érs. spp-e Nagyszombatban élt s a török miatt székét nem foglalhatta el, 1615. III. 13: az ideigl. boszniai adm-rá tett ~t V. Pál 1618. VII. 14: megbízta a boszniai ppség adm-ságával. Mivel alárendeltjei intézkedéseit semmibe vették, 1624 tavaszán ppi kinevezésért folyamodott. - Utóda mindkét széken 1625. X. 25: Ivkovics Tamás OFM. T.E.

Gams 1873:397. (44.) (a boszniai székre helyezték, †1625), 369. (a boszniaiaknál nem említi!) - Fraknói 1895:331. (s.v. Antal, 1615-25: adm.) - Hodinka 1898:95. - Eubel IV:119. (1618. VII. 14: lett adm.) - Schem. S-K-S. 1902:11. (34.) (1613-25: szkardonai pp.) - Galla 1940:257.

Pozsegai Marián, Ibrisimović, Scimmonichius, OFM (†1650. febr.?): püspök. - III. Ferdinánd 1646. IX. 7: biduai pp-ké nevezte ki, s X. Incének ~t a szendrői ppség adm-ává javasolta. ~ Rómába ment, de a Sztszék nem a biduai ppségét erősítette meg, hanem X. Ince 1647. VII. 17: kinevezte belgrádi missziós pp-nek, XI. 5: rábízta a boszniai ppség egy részének s a szerémi ppségnek ap. gondozását, melynek széke 1646. IV. 21, Kisdy Benedek Váradra helyezése óta nem volt betöltve. Egyidejűleg ~t a töröknek hódolt ter-ek ap. helynökévé tette. 1649 őszén Gyöngyös és környéke ppi látogatása és bérmaútja előtt 40 imperiál aranyat fizetett a budai pasának szabad utazgatása biztosításáért. - Utóda a belgrádi széken 1650: Benlich Máté OFM. T.E.

Gams 1873:396. (18.) (s.v. Marianus Scimmonichius) - Fraknói 1895:547. - Eubel IV:111. (s.v. Marianus Ibrisimoich OFM) - Szt Ferenc 1926:493. (s.v. Marianus Ibrisimovic, 1647. X. 7: pp.) - Unyi 1947:123.

Pozsegai Miklós, Ogranic, Plumbeus, Olovchich, olovói, OFM (†Diakóvár, 1701. aug. 14.): megyéspüspök. - 1664: Nápolyból a salamancai v. az alcalai egy-re készült; 1668: a laibachi ferences rházban a teol. tanára. I. Lipót 1669. III. 31: nevezte ki boszniai pp-ké, 1669. X. 4: ~nak adta elődje, Maravics Marián hátralékos követelését. Állandóan pereskedett a kincstárral, melyhez 1669-84: 8x folyamodott elődje elfekvőségeiért. 1688-91: a pozsegai várban lakott, Hodinka szerint a ppség székhelye ~ idejében került vissza Diakóvárra, s ~ volt az utolsó boszniai pp., aki járt Boszniában. Diakóvári székházában éjjel rablók összevagdalták. - Utóda 1702. IX. 5: Csernikovich Péter. T.E.

Schem. B-D-S. 1856:7. (45.) (s.v. Plumbo); 1862:7. (44.); 1900:25. (48.) (s.v. Nicolaus Plumbensis) - Gams 1873:369. (49.) (s.v. Nicolaus Plumbensis; †1800. VIII. 14.) - Fraknói 1895:382. (s.v. Olovcsics Miklós) - Hodinka 1898:97. (s.v. Plumbensis [Olovoi] Miklós) - Margalits 1902:301. (s.v. Ogramics), 273. (s.v. Pozsegai) - Gašić 1944:33. (63.)