Magyar Katolikus Lexikon > P > Perec


Perec: Júda és Támár fia. - A Ter 38,29 a nevet a héb. 'áttör, hogy hasadék, nyílás keletkezzék' igéből eredezteti, mert ikertestvérét, Szerachot megelőzve jött ki anyja méhéből. ~ lett az ősatyja Júda törzsében a pereciták, ill. a hecroniták és hamuliták nemzetségének (Szám 26,20). A hecroniták ágán ősatyja Dávidnak is (Rut 4,18-22; Mt 1,3-5; Lk 3,31-33). A fogság után a nemzetségből egy család visszatért Palesztinába, és Jeruzsálemben telepedett le (1Krón 9,4; Neh 11,4.6). 1Krón 27,3: ~ fiai (= leszármazottai) közül Jasobeám Dávid idején fontos tisztséget töltött be a seregben. R.É.

BL:1472.