Magyar Katolikus Lexikon > P > Pásztortűz


pásztortűz: a magyar →legeltetésben a talyigás bojtár rakta nagy tűz, mely mutatta az irányt hazatéréskor az éjszaka sötétjében legelő gulyának (→jártatás), s erről tudták a pásztorok, hogy merre tértek el az állástól. **

MN II:100.

Pásztortűz, Derecske, 1942. okt. 20.-1943. ápr. (húsvét): levél a derecskei plébánia híveihez. - Megj. rendszertelenül, össz. 3 sz. Szerk. Rigel Géza. Kiadó: a derecskei r.k. pléb. Ny: Lehotai Pál, Debrecen. 88

Hajdú-Bihar m. sajtóbibliogr. 1973:235. (643.)

Pásztortűz (Revista Hungara Mensual), Buenos Aires, Argentína, 1948. dec.-1949. máj.: irodalmi, kulturális és társadalmi havi szemle. - Megj. havonta (össz. 3 sz.). Szerk. és kiad. Jákli István. - Szerzői: Alföldi Géza, Diószegi Tibor, Flórián Tibor, Jákli György, Mérey Miklós, Nyírő József. - Ny: soksz. - Melléklete a Gyermekek Pásztortüze. 88

Mildschütz 1977:95. (586.) - Némethy Kesserű 1999:69. - Nagy 2000:779.

Pásztortűz, Rosenheim, No., 1948. febr. 5.-1953. ápr.; München, 1953. ápr.-1960. máj.; Köln-Rodenkirchen, 1962. márc.-1969.: irodalmi, kulturális és társadalmi folyóirat. - Megj. negyedévenként, rendszertelenül. - Főszerk. 1949:2/3. sz.-: Bakó Elemér. Fel. szerk. Jákli István. Szerk. Fenyvessy Jeromos (1952. IX-), Jákli István (1952. IX-), Vörösmarty Irodalmi Kör (1962. III-). Kiadó: Vay-Kiepert Farkas, 1948:3. sz.: Jákli István, 1953. IV. 24: Amerikai M. Kiadó. - Főbb szerzői: Abdai Antal Imre, Arnóthy Krisztina, Árvay Dezső, Babocsay Zoltán, Bátori Miklós, Bory Tilda, Böszörményi Barabás Zsuzsa, Bujdosó Bálint, Czegezi József, Csighy Sándor, Csikay Pál, Csiky Ágnes Mária, Dékány Károly, Diószeghy Tibor, Emhecht P. Miklós, Erőss Sándorné, Farkas István, Fekete Sándorné, Feketekuty László, Fenyvessy Jeromos, Ferdinandy György, Flórián Tibor, Földvári Mihály, Földváry-Boér Elemér, Sz. Gárdos Kornélia, Ghiczy Zsuzsa, Gyimesi József, Hámori Várnagy Dalma, Hanvai Hajnal, Horváth Károly, Irsa Béla, Jákli István, Jánosfalvy Albert, Kannás Alajos, Kerecseny János, Konkoly Kálmán, Konkoly-Thege Pál, Kristóf Ágota, Kutasi Kovács Lajos, Lajossy Sándor, Major Aranka, Monostory Gábor, Megyery Ella, Mérő Ferenc, Mezey Sándor, Mezőssy Mária, Monostori Gábor, Nemeskey Nemes Zsuzsanna, Pék Károly, Pohárnok Jenő, Sárközy Emily, Segesdy László, Széchenyi Beatrix, Szirányi István, Sztrókay Lajos, Takács Mária, Torjai Szabó István, Tóth László, Töttösy Ernő, Udvarhelyi György, Veöreöczey Mária, Villányi Bokor Károly, Zsolnay Vilmos. - Ny: Herp J. (München), 1962: Amerikai Magyar Kiadó házinyomdája (Köln-Rodenkirchen). 88

Mildschütz 1977:95. (587.) - Borbándi 1992:286. - Nagy 2000:778.