🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > N > nyitrai papnevelő intézet
következő 🡲

nyitrai papnevelő intézet: A →nyitrai püspökség kezdetben a káptalani iskolában tanította a papjait, majd az egyetemeket önköltségükön járó fiatalság sorából válogatta őket. Telegdy János kalocsai érs. (1623-47) mint a nyitrai ppség kormányzója a nagyszombati papnev-ben 6 növ. részére alapítványt tett és nagyszombati házát fölajánlotta nemesi konviktus számára. Gubasóczy János pp. (1679-86) újabb 12 növ. számára tett alapítványt. Mattyasovszky László pp. (1696 -1705) végrendeletében 1704. XI. 4: a Nyitra-Felsővárosban építendő papnev. int-re, 8 ifjú nevelésére 5000 aranyat rendelt. A kápt-t bízta meg a szem. fölépítésével, amit 1715: nyitottak meg. A kisszeminaristák a nyitrai piar. gimn-ban tanultak, a teol-t részben a piar-knál, részben Nagyszombatban végezték. Gusztinyi János pp. (1764-77) a felsővárosban 1767: 4000 Ft értékű házat és földet adott a ~nek. - A ~ben 1776: 3, 1780: 4 tanár oktatott. II. József (ur. 1780-90) rendeletére a növ-ek 1784-90: Pesten, a →seminarium generaléban tanultak. 1790: a ~et újjáélesztették. Fuchs Ferenc pp. (1787-1804) Fusch József rektort állította élére, Roskoványi Ágost pp. (1859-92) új épületet építtetett, a régiben a kisszem-ot helyezte el. 1919: a m. nyelvű papképzést megszüntették. - A tanárok és hallg-k száma 1866/67: 4 tanár, 30 teol., 1870/71: 4-20, 1875/76: 4-22, 1880/81: 4-24, 1909/10: 4-28. **-88

Jelentés a közokt. állapotáról. Bp., 1872:170; 1876:777; 1881:590. - Mihályfi 1896. - Nyitra vm. 1900:664. - Kiss-Sziklay I:400. - Tóth János: Adatok a nyitrai papnevelde tört-éhez. Kz. gyanánt. Nyitra, 1905. - M. stat. évkv. 1910:385.