Magyar Katolikus Lexikon > N > neológ


neológ (a gör. neo, 'új' és logosz, 'tan, törvény' szavakból): a zsidóságon belül a 19. sz. folyamán kialakult irányzat, párja az ortodox. - A ~ zsidóság a modernizáció, asszimiláció, ateizmus programját és elveit vallja; az ortodox zsidóság szigorúan ragaszkodik az ősi mózesi törv-hez és fölfogáshoz. - Mo-on az 1867-i emancipációs törv. után 1868. XII. 14: tartott zsidó kongressz. azon része, mely az emancipáció érdekében a hitélet terén reformokat akart bevezetni. Az ort-ok a 16. sz. Sulchán Áruch Terített Asztal c. törv-gyűjteményhez ragaszkodva őrizték a korábbi hagyományokat. A ~ok külön zsinagógákat építettek, a rabbik lit. ruhát viselnek, orgona szól, a temetésen énekelnek stb. **

MZSL 1929:649.