Magyar Katolikus Lexikon > N > nemzeti zarándoklat


nemzeti zarándoklat: egy ország népét megjelenítő, érsek vagy püspök vezette zarándoklat. - 1925: a magányos zarándokok és több kisebb-nagyobb csoport mellett 6 nagyszabású m. ~ra került sor, melyeket a ppi kar megbízásából az →Országos Katolikus Szövetség szervezett. - Az 1. ~ot III: Mikes János szombathelyi mpp. és Bőle Kornél OP, ill. Csernoch János bíb. hgprím. vezette Rott Nándor, Hanauer A. István, Kohl Medárd, Horváth Győző pp-ök részvételével. A mo-i →Mária kongregációk nagy zarándoklatát Bangha Béla vez. - A 2. ~ résztvevői a Szt Szív-zárdák növendékei és a Szt Szív kongregációk tagjai, Fallenbüchl Ferenc vez. Az amerikai m. kat-ok 250 főnyi csoportja 1925. V: érkezett Zadravecz István pp. vez-ével. A m. zarándokok egy csoportja Serédi Jusztinián hgprím. vez-ével Róma után Lourdes-ba is elment. - A 3. ~on VI: főként az ifjúság vett részt Zichy Gyula gr. és Köhler Ferenc CM vez-ével. - A 4. ~on IX: szintén főként főisk. fiatalok, valamint orsz-os kat. egyes-ek tagjai vettek részt Glattfelder Gyula csanádi pp. és Farkas Alberik OCist vez-ével. - Az 5. ~ is IX: indult Kerner István teol. tanár, s ismét Zichy Gyula, már kalocsai érs. vez-vel, főként az egyhm. híveiből. - A 6. ~ zarándoklat 2 különvonaton Szmrecsányi Lajos egri érs. és Jámbor László SJ vez-vel indult. - E jubileumi évben Rómába 13 ezer m. kat. zarándokolt el. XI. Pius p. (ur. 1922-39) elismeréssel szólt a m-okról. - A m-ok nemcsak a számukkal hívták föl magukra a figyelmet. Emlékezetes maradt a példás rend, mellyel mindenütt szabályos sorokban vonultak fel, s először azon a közel 2 órás körmeneten, mely a S. Marcellus-tp. csodatevő keresztjét vitte a Szt Péter-bazilikába: zuhogni kezdett az eső, a résztvevők legnagyobb része szétszaladt, csak a m. nyolcas sorok nem bomlottak meg, hanem imádkozva és énekelve haladtak tovább. - A m. zarándokok vezették be Rómában a colosseumi gyertyás körmenetet, melyet lassan az összes nemzetek zarándokai átvettek. Abból indultak ki, hogy a →Colosseum mártírok vérétől áztatott ter-ére nem szabad úgy menni, mintha az csak valami ókori látványosság lenne (ami nagyon sok van Rómában), hanem imádságos és áhítatos lélekkel, és ennek legszebb módja volt az esti gyertyás körmenetek megtartása, amelyet Róma az első esetben megbámult, majd utánozni kezdte. - A m. zarándokok vonata mindig tele volt virágokkal és koszorúkkal, melyeket a Piave hídján megállva, a zarándoklást vezető főpásztor imája után az elesett hősökért beledobtak a folyóba, melynek hullámsírjában sok magyar hős veszett el. A szokás híre csakhamar elterjedt a környéken, és valahányszor magyar zarándokvonat érkezését jelentették, nemcsak a vasutasok, hanem a közeli falvak lakói is összegyülekeztek a híd mellett és meghatva szemlélték a hazafias aktust. T.J.P.

Szentévi Emlékalbum. 1925.