Magyar Katolikus Lexikon > N > Nemes György toldaléka


Nemes György toldaléka, 1822: a →Cantionale Catholicum 1719. évi kiadásához „Következnek e könyvben nem találtatott énekek” címmel illesztett kiegészítés. - A 171 énekből 150 hangjegyes, a többit nótajelzéssel látta el a Nagyorosziban (Nógrád vm.) élő ebecki közbirtokos. Figyelemre méltó a karácsonyi énekek után közölt 35 Pastorella. 15 betlehemes dallama a →betlehemezés népszokásának legrégibbnek tudott kz-os emléke. A dallamok egy része 17. sz. énekeskv-einkből ismert. P.G.

Vigilia 1959:717. (Mathia Károly: Behárfalvi Nemes György énekeskv-e)