Magyar Katolikus Lexikon > M > moszkvai patriarchátus


moszkvai patriarchátus: Az orosz nép megtérése a →Kijevi Oroszország kialakulása (10. sz. eleje) után történt meg. Az oroszok egyh. feje a kijevi metrop. volt, aki 1325-től (címét megtartva) Moszkvában székelt. Iszidorosz metrop. a →konstanzi zsinaton (1414-18) csatlakozott az unióhoz. Ezért amikor hazaérkezett, Vaszilij nagyhg. börtönbe zárta. Kiszabadulva Rómába menekült. Mivel az unióhoz a bizánci patriarchátus is csatlakozott, az orosz pp-ök 1448: maguk választottak új metrop-t. A főpásztor új címe: Moszkva és az egész Oroszország metropolitája. Ezzel az orosz egyh. autokefál lett (→autokefalitás). A moszkvai metropolita II. Jeremiás bizánci pátr. hozzájárulásával 1589: pátriárka rangra emelkedett, de a ~ csak 111 é. létezett. I. Péter cár 1700: Adrián pátr. halála után nem engedélyezte az utód megválasztását, majd megszüntette a ~t. Az orosz egyh-et 1721-1917: a →Szent Szinodus irányította. Tyihon pátr. (1917-25) tiltakozott a szovjet állam egyre agresszívabb vallásellenessége miatt, de kompromisszumokra kényszerült. Szergij helyettes pátr. kormányzó, aki 1927: kénytelen volt nyilatkozatot kiadni lojalitásáról, a rendkívül erőszakos egyházüldözés elmúltával 1943: pátr. I. Alekszij pátr. (1945-70) részben meg tudta újítani az egyh-at, de Nyikita Szergejevics Hruscsov pártvezetése idején (1953-64) újabb üldözés kezdődött. Pimen pátr-nak (1971-90) korlátok között sikerült konszolidálnia egyh-át. II. Alekszij pátr. (1990-) rohamos újjáépítését a teljes vallásszabadság ellenére nehezíti a mély pol. és gazd. válság. A ~hoz 1996: 108 eparchiában 18 ezer oroszo-i, fehérorosz-i és ukrajnai, valamint 16 külf. parókia tartozik. 3 hittud. akad., szemináriumok és egyh. isk-k, 185 ffi és 205 női ktor van a kezelésében. - A ~ az orsz. határain túl Ny- és K-Eu-ban 1-1 exarchátust, É- és D-Amerikában 1-1 egyhm-t igazgat. A ~ joghatósága alá tartozik a →japán ortodox egyház és a →kínai ortodox egyház, a →Magyar Ortodox Adminisztratúra és több más kisebb egyh. szervezet. A ~ külf. híveinek száma 1 millió. A ~nak visszaállítása után sikerült megszüntetnie a korábbi szakadásokat. Egyedül a →raszkol nevű szakadárság maradt fenn. A ~tól 1917(1927)-2007: független volt az Emigráns Orosz Egyh., amely előbb Karlócán, majd Jordanville-ben (USA) alapított székhelyet. Élén metrop. áll, 16 ppség és 2007: kb. 500 ezer hívő tartozik hozzá. Ezek mind orosz emigránsok, az USA-ban, Kanadában, D-Amerikában, Ausztráliában, No-ban és Belgiumban vannak egyhközs-eik. 2003: kezdett tárgyalások eredményeként 2007: újraegyesült a ~sal, de autonómiáját az egységben is megőrzi, elöljáróját a ~ jóváhagyásával maga választja. P.I.

Lacko 1961:44. - Berki 1975:78, 188. - M. Kurír 2007. V. 18.