🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > mosonmagyaróvári sortűz
következő 🡲

mosonmagyaróvári sortűz, 1956. okt. 26: A forr. kitörésekor Mosonmagyaróváron a Levél u-i laktanyában a M. Néphadsereg műszaki alakulata, a határőrlaktanyában a Győri Határőrker. határőrei (zöld ávósok) voltak elhelyezve. A határőr ker. parancsnoka Fekszi László alezredes, Győrből parancsot adott arra, hogy biztosítani kell az államhatárt és a laktanyát meg kell védeni, oda idegen nem léphet be, támadás esetén a laktanyában lévő robbanóanyagot meg kell semmisíteni. A határőrlaktanya parancsnoka Dudás István határőr százados volt. A város forr-i eseményeit a mezőgazd-i akad. hallg-i irányították. X. 25: bpiekkel való rokonszenvtüntetést követően, X. 26: ismét tüntettett a fiatalság és a lakosság. A járási pártbiz-ról eltávolították a vörös csillagot, a járásbíróságnál fölolvasták a követeléseket, majd a tömeg egyik része a rendőrség, másik része a DISZ-biz. felé tartott, elérte a Timföld- ill. a Kötöttáru- gyárat. A fegyvertelen tüntetők Timföldgyár felé tartó része megközelítette a határőrlaktanyát, melynek parancsnoka a laktanya elé géppuskákat állíttatott. A tisztek a tömeget a laktanya előtt nem tudták megállítani. A tüntetők a csillag levételét követelték, s amikor kb. 15 m-re megközelítették a laktanyát és a géppuskaállásokat, egy tiszt a levegőbe lőtt, mire a géppuskákkal s a kerítés mögül a katonák tüzet nyitottak, majd a laktanyából kézigránátokat dobtak a sebesültek és halottak közé, a menekülőkre újból tüzeltek. A mészárlásról Fekszi csak a X. 26: délután értesült. – X. 24: hajnali 3 órakor Dudás (Fekszi parancsára) riadót rendelt el, melyet 26: fokozott riadókészültségre, majd II. fokú riadókészültségre emelt. Ekkor elhelyezték az ablakokban a betárazott géppisztolyokat és kiosztották a kézigránátokat. Kihelyeztek a laktanyán kívülre 2 géppuskát egymástól 50 m távolságra Gyenes György és Tóth Károly főhadnagyok parancsnoksága alatt. Földes Gábor az ellene folyó büntetőeljárásban a sorkatonák aznap esti közlése alapján azt vallotta, hogy ez a két tiszt vezényelt tüzet. Tóth Károly tűzparancsáról a mosonmagyaróvári 30. műszaki zászlóalj jelentése is beszámolt. Ő volt az a tiszt, aki pisztolyával a levegőbe lőtt. Dudás százados a tömeg közeledésére a laktanya udvaráról a szobájába ment, nyomban a tűz után itt hívta fel a műszaki laktanya parancsnoka Ambrus József őrnagy. – A ~ esetében a határőrök áthágtak minden, a tömegoszlatásra érvényes jogszabályt. A ~ azonosított halottainak száma 52, de a közemlékezetben 105 halott. A sebesültek száma jelentős, közülük 86 főt sikerült azonosítani. A ~ után Stefkó József hadnagy szemrehányást tett Dudás századosnak az elhamarkodott tüzelés miatt. A felháborodott tömeg este behatolt a laktanyába. Gyenes György főhadnagyot a laktanya udvarán bántalmazták, aki belehalt sérüléseibe, Vági József főhadnagyot, valamint Stefkó József hadnagyot elfogták. Vági öngyilkosságot követett el, Stefkó népítélet áldozata lett. Dudás százados, akinek szerepe az eseményekben ma is vitatott, Csehszl-ba menekült, miként elmenekült s így életben maradt Tóth főhadnagy is. A ~ előzményeiből megállapítható, hogy a tömeggyilkossághoz vezető parancs a Katonai Biz-hoz tartozó belügyminiszteren és Fekszi Lászlón, végül Dudás István laktanyaparancsokon át jutott több szakszerűtlen és hibás és jogszabályba ütköző lépés közbeiktatásával a végrehajtás szakaszába. Ka.Fr.

Kapu 1992: 10. sz. (Polgáry Sándor: Mosonmagyaróvár, 1956. okt.) – Dancs Lajos: Széttört bilincsek avagy a mosonmagyaróvári vérfürdő. D. L. forr-i élménybeszámolója az 1956-os m. forr. egyik legvéresebb fejezetéről. [Mosonmagyaróvár] [1996]