Magyar Katolikus Lexikon > M > misztériumvallás


misztériumvallás: pogány vallás ill. rítus, amelyen csak a beavatottak vehetnek részt, akik ezáltal keresték az üdvösséget. Fontosabb ~ok: →eleusziszi misztériumok, →orfika, Dionüszosz, Kübele és Attisz, Adonisz és →Mitrász misztériumai. - A ~ lényege a titkosság és a kevesek (ált. papság) kiválasztottsága. A rítusok többé-kevésbé az illető istenség sorsát mutatják be. Rendszerint tisztulási és beavatási rítusokat tartalmaznak, melyek révén a beavatott (müsztesz) már itt is, de főleg a halál után az istenség részesévé válik, megistenül. A ~ok az ember alapvetően vallásos természetének, a halál utáni élet s a túlvilági jutalmazás és büntetés hitének bizonyságai, de annak is, hogy az ember csak a →kinyilatkoztatás birtokában képes a maga hitét emberi méltóságának megfelelően élni (→vallás). **

Schütz 1993:266.