Magyar Katolikus Lexikon > M > Murányi


Murányi Mária Loránta, IML (Mezőkövesd, Borsod vm., 1913. dec. 9.-Bp., 1990. márc. 26.): szerzetesnő. - Bpen zöldkeresztes okl. ápolónői képesítést szerzett. 1932. I. 19: Sopronban lépett a kongr-ba. 1933. VII. 30: első, 1939. VII. 31: örök fog-át uo. tette. A rendi Szt Anna-ház eü. isk-jában oktatott. Dolg. a Szt István Kórházban. - A szétszóratás után rokonainál élt, később Bp-en dolg. kórházakban, hosszú ideig az újpesti Árpád Kórház gyermekosztályán, ahol nagyon becsülték szaktudása miatt. r.k.

Murányi Mária S. M. Adéráma, FMMN: missziós nővér. - 1936: az ain-drahami árvaházban, a tuniszi muszlim misszióban dolg. **

Miklósi 1936:160.

Murányi Miklós (Berezna, Máramaros vm., 1911. máj. 1.-Ungvár, 1979. jan. 12.): g.k. káptalani helynök. - A gimn-ot Ungvárt, a teol-t Strasbourg-ban végezte. 1931-33: ppi levtáros és iktató, 1933: pappá szent., sztszéki jegyző, 1934: ppi titkár, irodaig. 1947: helynökként a munkácsi egyhm. kormányzója. A szovjet hatóságok 1949. II. 16: fölszólították, hogy az ungvári szegyh-at és a ppség minden épületét adja át a pravoszlávoknak. ~ ekkor közölte a lelkészekkel, hogy ezután utasításokat nem ad, amit a szovjet hatóság úgy magyarázott, hogy a munkácsi egyhm. föloszlatta önmagát. ~ nem volt hajlandó áttérni a pravoszláviára, VI. 24: letartóztatták, 2 és negyed évig a kijevi börtön foglya, majd közölték vele, hogy 10 é. kényszermunkára ítélték. A karagandai lágerekben raboskodott, 1956. V. 24: szabadult, hazatért Ungvárra, de 1957. I. 23: kitiltották Ukrajna ter-éről. Visszatért Karagandába, ahol a szintén kitelepített r.k. ném-ek és g.k. ukránok számára egyhközs-et szervezett. VIII. 29: gyógykezelésre visszatérhetett Ungvárra, ahol megkezdte a földalatti g.k. egyh. titkos irányítását. 1976. VII. 9: kijelölte utódát, →Szemedi Jánost, aki 1979: a munkácsi egyhm. ap. helynöke, majd mpp-e lett. A szovjet állam 1989. IV. 26: rehabilitálta. P.I.

Bendász 1991. - Hetényi Varga I:505. Arck. - Dupka 1993:62. - Bendász 1994:75.

Murányi Róbert Árpád (Burg, No., 1924. jún. 7.-Bp., 2002.): zenetörténész, tanár. - Adventista. Tanulmányait a miskolci ref. gimn-ban, majd a bpi Liszt F. ZF 1943-46: egyházkarnagyi, 1946-47: középisk. énektanárképző és karvezető (Ádám J.), 1942-50: orgona szakán végezte. 1947: énektanár a bpi Ref. Gimn-ban, 1952: a győri Zeneműv. Szakisk. tanára és megbízott ig-ja, 1960: a bpi XIII. ker. zeneisk. tanára. 1974: az OSZK tud-os munkatársa, 1981-82: uo. a Zeneműtár megbízott osztályvez-je. - Lexikonunk munkatársa. - Publikációi: Két XVIII. sz. isk-dráma dallamai. ZT II, 1954. - Unknown Liszt Relics. Studia Musicologica, 1963. - A miskolci melodiarium. ZT, 1968. - Pap Mihály melodiáriuma. ZT L, 1969. - A Bártfai Gyűjt. Isaac officiumai. OSZK Évkv., 1974. - Zwölf unbekannte Bodenstein Werke in Sopron. Studia Musicologica, 1978. - A veszprémi szegyh. kottatára. OSZK Évkv., 1980. - Neue Liszt Handschriften in der Széchényi Nationalbibliothek. Studia Musicologica, 1985. - Thematisches Verzeichnis der Musiksammlung von Bartfeld. Bonn, 1991. - Die Werke Stoltzers in der Bartfelder Sammlung. Jahrb. für Schlesische Geschichte, 1992. - Erkel Ferencről és koráról. Bp., 1995. (A Pikkó herceg és a debreceni színjátszás) - Das Orgelpartiturbuch aus Raab. Studia Musicologica, 1996. - Thematischer Katalog der Werke G. J. Werners in Budapest. Studia Musicologica, 1997. - Eine weitere Quelle zum Violinfundament von Johann Joseph Fux. Musicologica Austriaca 16. Wien, 1997. - Thematisches Verzeichnis der Kompositionen in den Franziskaner Handschriften in Ungarn. Bp., 1997. s.k.