Magyar Katolikus Lexikon > M > Muhinai Gerván


Muhinai Gerván János   →Gerván János

új