Magyar Katolikus Lexikon > M > Montecorvinói


Montecorvinói Johannes Pico, OFM (Monte Corvino, Itália, 1247-Khanbalik, Kína, 1328): misszionárius, püspök. - Tekintélyes családból származott. Katona lett, majd jogász. Belépett a r-be, 1279: perzsa és örm. misszióba küldték, ahonnan II. Haiton örm. és Argun perzsa kir. követeként 1289: Rómába ment IV. Miklóshoz, aki legátusként küldte K-re, elsősorban Kubiláj mongol nagykánhoz. Örményo-on és Perzsián keresztül 1291: Indiába érkezett, ahol 13 hónapig misszionált Madrasz tart-ban. A tengeren át 1294: érte el Kína partjait. Kubiláj nagykán már meghalt, utóda, Timur nagykán is tisztelettel fogadta a róm. követet. ~ próbálta megtéríteni, ami nem sikerült, de a nagykán támogatta. 34 é. működésének elején a →nesztoriánusok nehezítették munkáját, de hamarosan megtérítette a tenduki kir-t, s annak népéből is seregesen tértek meg. 1305-ig kb. 6 ezer embert keresztelt meg. Az ÚSz-et és a zsoltárokat ford. mongol nyelvre, 3 tp-ot épített, 40 fiút tanított meg a lit. énekre, ami különösen megnyerte a nagykán tetszését. A lit-t örm. rítusban végezte. 1305-06: két levélben számolt be munkájáról V. Kelemen p-nak. Ezért 1307: a p. kinevezte K érs-évé és pátr-jává és 7 ferencest pp-ké szent., majd útnak indított Khanbaliba azzal a paranccsal, hogy szteljék pp-ké ~t, ő legyen Khanbali (ma Peking) érs-e, szervezzék meg a mongol ppségeket, és legyenek első suffraganeus pp-ei. A 3 pp. 1308: meg is érkezett, és fölszent. ~t. Zaitonban és Kaffában ppséget, több kínai városban ktorokat alapítottak. ~ sztség hírében halt meg, b-gá avatási eljárását hivatalosan még nem folytatták le. **

Balanyi György: M. János. Bp., 1930. - Rónay László, ifj.: M. János működése Kínában és levelei. Uo., 1931. (licenciátusi dolgozat) - Galicz Töhötöm: M. János, Peking első pp-e és érs-e 1244-1328. Uo., 1944. - LThK V:1062. - NCE VII:1061.