Magyar Katolikus Lexikon > M > Molnári


Molnári: címzetes apátság a szombathelyi egyhm-ben. - Címét viselte: 1923: Rigó Zsigmond, 1944: Székely László.

Molnári Kelemen (Molnári, Vas vm.-Győr?, 1438. szept. 8.): megyéspüspök. - Vas vm. köznemesi családból származott, apja Péter, testvérei István, Domonkos. A MA-ban 1400-09: zágrábi szegyh. főesp. 1406: kir. protonotárius. 1409-12: pozsegai prép-ként kir. alkancellár, 1412-14: csanádi nagyprép. 1417 e. győri knk. is. 1417. X. 25: vál. győri mpp. 1418. III. 1: kapta V. Márton p. engedélyét, hogy pp-ké szteljék. Zsigmond kir. a bázeli zsin-ra küldöttként jelölte, de ~ nem fogadta el. 1429: egyhm. zsin-ot tartott. Élete vége felé a korábban kisbaráti plnos Hunyady Pál argentini fszt. pp. személyében spp-öt kapott. - Utóda a kir. alkancellárságban 1410: János, 1413-14: György Tódor szepesi knk.; Győrött 1438-39: széke üres, utóda 1439. IV. 26: Zólyomi Benedek. 88

Mendlik 1864:70. (1418-20: Kelemen, 1421-22: János, 1423-37: Kelemen a győri pp.) - Gams 1873:373. (1419. VI-1421: Kelemen; 1421-22: János; 1423-37: Kelemen a győri pp.) - Matković 1888:XLV. (204.) (1402: zágrábi szegyh. főesp.) - Fraknói 1895:514. - Schem. Csan. 1900:62. (1412-14: csanádi nagyprép.) - Bedy 1938:320; 322. - Schem. Jaur. 1940:6. (34.); 1968:38. (31.) (1417-38: győri pp.) - Tört. Szle 1965:489. (Fügedi E. szerint 1405-09: alkancellár, 1406: zágrábi knk.)