Magyar Katolikus Lexikon > M > Molnár-C.


Molnár-C. Pál (Battonya-Tompapuszta, Csanád vm., 1894. ápr. 28.-Bp., 1981. júl. 11.): festő. - Az aradi főreálisk-ban végzett, 1913: a Zászlónk orsz. ifj. illusztrációs pályázatán I. díjat nyert. 1915-18: a Mintarajzisk. diákja. 1916 nyarát Szinyei Merse Pál unokájának nev-jeként Fonyódon töltötte. 1918 őszén egyik tanítványa családjával Svájcba utazott. 1919-20: Lausanne-ban 2, Genfben 1 kiáll-t rendezett. 1921-22: Párizsban élt. Hazatért és 1923: a Belvederében megrendezte első hazai kiáll-át. 1925: beválasztották a Képzőművészek Új Társaságába. 1926: az Ernst Galériában állított ki, mely után Kemény Simon Az Est lapváll-hoz szerződtette újságrajzolónak, 3 é. jelentek meg naponta rajzai Az Est lapokban. 1928: megnyerte Az Est-lapok plakátpályázatát, ekkor kezdett kv-eket illusztrálni. Az 1926-os egyhműv. pályázatra beküldött Szt Ferenc prédikál a madaraknak c. műve alapján →Gerevich Tibor meghívta a római Collegium Hungaricumba, 1928-31: ott alakultak ki műv-ének jellegzetes vonásai. 1929: megnyerte a veronai Mondadori kiadó illusztrációs pályázatát. 1931: hazatért és megházasodott. 1933-34: az Ernst Galériában 200 művével gyűjteményes kiállítást rendezett; elkészítette a városmajori tp. (Szt Imre-) szárnyasoltárát. 1935: Battonyán elkészítette a Szentháromság-szárnyasoltárt, a Szinyei Társ. tagjává, Battonya díszpolgárává vál. 1939: a bpi Szt Anna-tp., 1941: a farkasréti Temető-kpna oltárfreskóját (1944/45: az ostrom alatt elpusztult), 1942: a bpi Béke téri tp. 3 szárnyasoltárát a Szt László-legendával készítette el. - Az Estben közölt Hitler-karikatúrák miatt 1944. IV. 27: kizárták a Fészek Művészklubból. Mivel egyik műv. felelőse volt a Horthyné támogatta Művészetért akciónak, 1945 u. mellőzték. - 1951: egyhműv. munkásságáért a SZIA III. o-ra tagjává vál. - Művei megtalálhatók a nürnbergi Városi Múz., a müncheni Pinakothek, a róm. Galeria d'Arte Moderna, a velencei Museo della Biennale, a New York-i Museum of Modern Art, az edinburgh-i Laing Art Gallery, a bpi Nemz. Galéria, a pécsi Modern Képtár, az esztergomi Ker. Múz. gyűjt-eiben. - Egykori műtermében (Bp., XI. Ménesi u. 65.) emlékmúz-a és e ház falán a Molnár-C. Pál Baráti Kör 1987. IV. 28: állított emléktáblája, Battonyán 1984. IX. 23. óta emlékháza látható. Kb. 15 kv-et adtak ki rajzaival, fametszeteivel, köztük Kosztolányi Dezső: Alakok. Bp., 1929; The Little Flowers of Saint Francis of Assisi. New York, 1930; M. legendárium. Bp., 1931; Horváth Margit: Menekülők. Bp., 1944. - M: 6 fametszet. Bp., 1932. - 6 eredeti fametszete az Új Testamentumhoz. Uo., 1933. - 30 eredeti fametszete. Rosner Károly tanulm-val. Uo., 1935. - 30 original woodents to Cyrano de Bergerac. Uo., 1935. - In memoriam S. Regis Stephani. Uo., 1938. - A képzőműv. isk-ja. Többekkel. Szerk. Szőnyi István. Uo., 1941. - Cyrano de Bergerac. Uo., 1944. (M. grafikusok kv-ei 5.) - Egyh. művei: 1933: a bp-városmajori tp. Szt Imre-oltárképe és Angyali Üdvözlet-freskója; 1935: a battonyai plébtp. Szentháromság-oltárképe; 1938-39: a Bp-Batthyány téri Szt Anna-tp. mennyezetképe; 1939-43: a Bp-Béke téri Szt László-tp. 3 szárnyasoltára és Szt László-faszobra; 1941: a bp-farkasréti temetőkpna Golgota-freskója (megsemmisült a háborúban); 1941: a Bp-Lehel téri tp. 2 oltárképe (mindkettő lappang); 1942-43: a győri orsolyita kpna 2 oltárképe (az egyik lappang); 1942-43: a budavári Mátyás-tp. Máltai lovagavatás-képe; 1947: a kőszegi Kálvária-tp. kórusmellvédje; a plébtp-ban Mária 7 fájdalma; 1948: a bp-belvárosi főplébtp. Mária mennybevitele-főoltárképe; 1949: a Bp-Tövis u. Kapisztrán Szt János-tp. Szt Ferenc stigmái-oltárképe, a városligeti jáki kpna Négy boldog halál-oltárképe, 1952: a Bp. VIII. Kun u. Szt Rita-tp., a balatonlellei plébtp. Szt Anna-oltára; Ózd-Bolyok Rózsafüzér kirnője-oltárképe; a biatorbágyi plébtp. oltárképe; a battonyai plébtp. Szt Filoména-oltárképe; 1953: a bp-máriaremetei Szt Lélek-tp. Remete Szt Pál-oltárképe; 1955: a szombathelyi Szt Erzsébet-tp. Árpádházi Szt Erzsébet-, Krisztus születése-, Szenvedő Krisztus-oltárképei; 1959: a bp-józsefvárosi plébtp. Bernadette-oltára; 1962: a szombathely-szentkirályi tp. Mater Dolorosa-oltárképe; 1966: a mezőhegyesi plébtp. Szt Anna tanítja Máriát- és Szt Gellért-oltárképei; 1969: a szombathelyi Szt Kvirin-tp. Bosco Szt János-oltárképe. - M: A képzőműv. isk-ja. Bp., 1941. - ~ vallomásai életéről. Uo., 1994. - Díjai: 1926: egyhműv. kiáll. ifj. díj; 1929: monzai nemzetk. egyhműv. kiáll. aranyérme; 1929-37: nemzetk. iparműv. kiáll. aranyérme; 1930: varsói grafikai biennálé különdíja, milánói triennálé grafikai aranyérme; 1933, 1936: milánói triennálé grafikai, ill. fest. díja; 1934: Szinyei Társ. festészeti nagydíja; 1934: főv. Ferenc József koronázási jubileumi díja; 1934-38: Varsó, grafikai, festészeti és különdíjak; 1936: aranyérem Bpen, Milánóban, Rómában; 1937: párizsi világkiáll., nagydíj, díszoklevél (illusztrációkra, grafikákra), aranyérem (festészetre); 1946: Diplóme d'Honneur, Nancy; 1974: Munka Érdemrend arany fokozata; 1980: Accademia delle Arti e del Lavora, aranyérem. **

ML 1935. II:141. - SZIA tagajánl. 1951:4. - ~ emlékkiállítás. Bartók 32 Galéria. Bp., 1982. - Szíj Rezső: ~. Battonya, 1984. Arck. - ~. Tihanyi Múz. 1986. VII. 31-X. 31. A katalógus szerk-je Bárdossy Pál. Veszprém, 1986. - KMML II:820.