Magyar Katolikus Lexikon > M > Mogyorósi


Mogyorósi Árkád, OFM (Mogyorós, Esztergom vm., 1851. febr. 6.-New York, 1935. jún. 17.): tanár. - 1869: lépett a marianus rtart-ba, 1874. IV. 25: pappá szent. Esztergomban hitszónok, 1875: az érsekújvári algimn. gör-lat. tanára, 1878: az USA-ba vándorolt, Orleansban (Mass.) a St. Joseph Coll., majd a Wooster University (Oh.) gör-lat-héb. tanára, utóbb a Rockefeller családnál nev. - Minden nyelvújítást ellenzett, Önállás c. lapját régi m. helyesírással nyomtatta. - M: The Reprobation of Yisróel. Allegany, 1886. (új kiad. Buffalo, 1888) - Thoughts Concerning an International Latin Academy. Philadelphia, 1901(?) - A zsidók a zsinagógában és otthon. Washington, D.C., 1907. - What our Schoolmen do not Know. New York, 1916(?) - Impressio specialis proloquii ad editionem latinam Robinsonis Crusoei Danielis De Foe. Brooklyn, 1928. - Palaestra. 3. kiad. New York, é.n. - New York-ban (N.Y.) az első m-angol hetilap, a Magyar Amerika 1879. VI. 15-IX(?): társszerk-je, 1887: a Józan Ész (Röpirat 2 részben a zsarnokság és babona ellen) havi folyóir., 1890-97: az Önállás (Hazleton), 1894: a Praeco Latinus (Latin Herald), 1906: a clevelandi (Oh.) Magyar Napilap szerk-je. - Álneve: Arcadius Avellanus (1910 után). 88

Zelliger 1888:136. - Szinnyei IX:91. - Bölöny 1984:510. (s.v. Mogyorossy!) - Nagy II:264. (s.v. Mogyoróssy!)