Magyar Katolikus Lexikon > M > Miskolc-Hejőcsaba


Miskolc-Hejőcsaba, 1945-ig Hejőcsaba, B-A-Z m.: plébánia az egri főegyhm. miskolci esp. ker-ében. - Hejőcsaba a melegvízű Hejő patakról kapta a nevét. 1067 k. határjáró okl. emíti a csabai utat, Soba névalakban, a Miskolc nemzetség birtoka volt. 1334/35: már állt Szentháromság-tp-a. Zsigmond kir. (ur. 1387-1437) idejében 3 malma volt, ezek közül egyet a kir. csereként a diósgyőri pálosoknak adott át. Mátyás kir. (ur. 1458-90) azt a 8 épületet magában foglaló jobbágytelket is nekik adományozta, melyben a kir. szokott lakni Csabán, de a 15. sz: a tapolcai apátságnak, ill. a mindszenti egyháznak is volt itt birtokrésze. 1515: Péter nevű plnosa egyben tapolcai apát. - 1550 k. a törökök többször feldúlták. 1577: a régi tp. a ref-oké. A 17. sz. végén a falu pusztává lett. A visszatelepedő ref-ok 1710 k. fatp-ot építettek, a régi kőtp. elhagyottá vált. - ~ 1732: jobbára miskolci és ónodi nemesek, 1746: Szirmay Tamás, továbbá az Aszalay, Bárczay család birtoka. Ekkor még ott volt a falu közepén a félig lebontott régi kőtp., s bár a pp. célszerűnek látta helyreállítását, a földesurak e célra nem voltak hajlandók áldozni, a nép viszont nagyon szegényen élt. De 1762: a kevés kat. hívő Simon János molnár közreműködésével felépítette a kőtp-ot Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszt-ére. Falai azonban gyengék voltak, ezért 1816-17: újjáépítették, 1826: támpillérekkel is megerősítették. 1951: →Márton Lajos kifestette. - A 18. sz. közepén Mindszent, 1772: Görömböly filiája. 1945: szervezőlelkészség. 1947: paplak épült, 1951: ~ pléb. lett. - 1928: a szatmári irgalmas nővérek Mária Szeplőtlen Szíve tiszt-ére kpnát építettek Hejőcsabán. - Org-ját (1/10 m/r) 1895: a →Rieger gyár (op. 497.) Feldebrő számára készítette, 1982: Ferencz József ~ra telepítette. Harangjait 1860/73: 50 cm átm. Walser Ferenc Pesten, 1920: 96 és 66 cm átm. a Diósgyőri Acélgyár öntötte. - Filiái 2000: Miskolctapolca, Miskolctapolca-sziklakápolna. - Lakói 1840: 526 r.k., 62 g.k., 19 ev., 594 ref., 1098 izr., össz. 2299; 1940: 2500 r.k., 411 g.k., 5 g.kel., 98 ev., 1777 ref., 221 izr., 24 egyéb vall., össz. 5036. - 1948: 3 tanerős r.k. ált. isk-jában 93 tanuló. **

Soós I:129. - Patay 1982. - MKA 2000:341.