🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > M > McKeesporti Szt István egyházközség
következő 🡲

McKeesporti Szt István egyházközség (Pennsylvania állam, USA): a Pittsburgh melletti McKeesport acélipara vonzotta a bevándorló m-okat, akik már 1897: tp-építő biz-ot alakítottak. 1899: Bubics Zsigmond kassai mpp. küldte nekik Kovács Kálmánt, aki a 23 családból, kb. 817 főből álló közösség plnosa lett. Megalakult az egyhközs.,1901: felépítették a Szt István kir. tp-ot, felszentelésére I. Ferenc József kir. küldött nekik Magyarok Nagyasszonya-oltárképet. Az üvegablakok a m. szenteket ábrázolták, orgonát is építtettek. 1912: az Isteni Megváltó Leányai kaptak zárdát és elkezdték a tanítást a m. gyerekek számára. Az érkezésüket követő fél éven belül Clairton, Elizabeth, Allegheny, Braddock, Pittsburg, Homested, Daisytown, Iswin és Sohu városban nyitottak missz. isk-t. – 1927–: Réthy János plnos idejében megalakult a Szt Név Társulat, a Páli Szt Vince Egylet és a Kis Jézus Virága Egyesület. –1946–62: Novák Rajmund szervezte meg az 56-os menekültek segítését. Bevezette a májusi a Fatimai Szűz-ájtatosságot. →Kató István plnos idején a hívek számának csökkenése miatt az isk-t 1967: be kellett zárni. 1974–: Brabender Henrik diakónus segítette Kató atyát, ez évben Mindszenty József bíb. is ellátogatott ide. 1990: Miklósházy Attila pp. látogatta meg a ~et. A pittsburghi mpp. a hívek csekély száma miatt meg akarta szüntetni az egyhközs-et, végül megígérte, hogy amíg Kató atya él és el tudja végezni feladatát, a tp. nyitva marad. Kató atya 2002: meghalt és a ~-et a közeli Szt V. Pius pléb-hoz csatolták. – Plébánosai: 1899: Kovács Kálmán, 1927: Réthy János, 1946: Novák Rajmund, 1962-2002: Kató István. – M. kat. sajtója: 1895–1905: M-ok Csillaga, 1912–23: M. Katholikus Zászló, 1924: M. Zászló. Mi.A.

Török 1978:208. – Miklósházy 2005:13.