Magyar Katolikus Lexikon > M > Magyar Parasztszövetség


Magyar Parasztszövetség, Bp., 1941. szept. 28.-1948. szept. 10.: A mezőgazdasági érdekképviseletről rendelkező 1920:18. tc. előírta vm., járási és községi mezőgazd. biz-ok alakítását, Mezőgazd. Kamara szervezését. Egy szervezetbe egyesítette a mezőgazd. munkaadót, munkást és önálló gazdálkodót. Mivel ez nem biztosított érdekérvényesítést, a Független Kisgazdapárt létrehozta a ~et; eln. Nagy Ferenc (1946-47: min-eln.), főtitkára Kovács Béla (1945-46 és 1956. X: földművelési min.), gazd. ig. Páll András. Célja a paraszti szaktudás, szakismeret szélesítése, belterjes gazdálkodás elterjesztése, a beszerzés és értékesítés parasztság érdekei szerinti átalakítása, melynek megismertetésére tanf-okat szerveztek. 1943. V. 9: a vésztői kongresszuson létrehozták a Földmunkás Szakosztályt (eln. Dobi István), elhatározták hetilap kiadását. VIII. 23-29: a népi írók →szárszói konferenciájának megszervezésében a ~ is részt vett és anyagilag támogatta. 1944. IV. 15: a Sztójay-kormány föloszlatta. - 1945 nyarán Kiss Sándor kisgazda nemzgyűl. képviselőt választották főtitkárává. A ~ nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy 1945. XI. 5: a nemzgyűl. választásokon a Kisgazdapárt a szavazatok 57 %-át szerezte meg. 1945 őszén több mint ezer szervezete működött, magukat a parasztság érdekvédelmi, gazd. és kulturális szerveként határozták meg. Népfőisk. tanf-okat szerveztek, vezetőképzőjükben vm. és járási titkárokat képeztek. 1946: kidolgozták a parasztság érdekvédelméről szóló törv-javaslatot (Rákosi Mátyás kérésére Szviridov altábornagy, a Szövetséges Ellenőrző Biz. elnöke megtiltotta ennek tárgyalását). A Kisgazdapárttal együtt követelték (eredménytelenül) a nemzgyűl. választások eredménye szerinti arányosítást a közig-ban, a honvédség, rendőrség és ÁVO vezetésében. 1946. IX. 7-9: orsz. parasztnapokat tartottak azzal a céllal, hogy a parasztság megmutassa és tudomásul vegye saját erejét és ezt Mo. alkotmányos életében érvényesítse. A nagygyűlésen félmillió ember vett részt. A M. Komm. Párt szovjet segítséggel megkezdte a Kisgazdapárt és a ~ fölmorzsolását. 1947. I: a →Magyar Közösség elleni hajszával, a „köztársaságellenes összeesküvés” sajtókampányával megkezdődtek a sorozatos letartóztatások, a ~ 14 vez-jét, számos kisgazdapárti és parasztpárti tagot, össz. 250 személyt fogtak perbe, ítéltek el v. internáltak. 1948. IX. 10: a ~ Elnöki Tanácsa Dobi István elnökletével kimondta a ~ föloszlatását. 1956. X. 30: a SZÖVOSZ székházában Kiss Sándor bejelentette a ~ újjászervezését, XI. 2: a M. Honvédelmi Szöv. (Bp. V., Zoltán u.) székházát lefoglalták a ~ részére. Kiss Sándor az USA-ba menekült, a ~ itthon maradt vezetőit internálták. - Az elmenekült kisgazdapárti nemzgyűl. képviselők 1949. XI: megalakították a ~ Emigrációs Szervezetét. 1951. VI. 21-22: kongresszust tartottak Washingtonban. Lapjuk a washingtoni Parasztszövetségi Értes. (1950-52). Ho.L.-88

Az MKP határozatai 1944-48. Bp., 1960. - Vida 1976:16. - Borbándi 1989:182. - Kovács 1990. - Nagy 1990. - Hitel 1992:10. sz. (Horváth László: Parasztszövetség és az 1946 szeptemberi paraszt napok) - Földesi Margit: Szöv. Ellenőrző Biz. Mo-on 1945-1947. Uo., 1996.