Magyar Katolikus Lexikon > M > Móra


Móra Ferenc (Kiskunfélegyháza, 1879. júl. 17.-Szeged, 1934. febr. 8.): író, költő, újságíró, múzeumigazgató. - Szűcsmester fia. Kiskunfélegyházán és a bpi egy. termrajz-földr. szakán tanult. 1901: Felsőlövőn s-tanár. 1902: a Szegedi Napló b. munk., 1913. X. 20-1919. III. 22: és 1919. IV. 16-V. 8: főszerk-je. 1904: a városi Múz. és a Somogyi Kvtár őre is, 1917: a múz. ig-ja. 1918. XI. 2: a szegedi Nemz. Tanács társelnöke. - 1903: a Dugonics Társ. tagja, 1908: titkára, majd főtitkára, 1927: aleln. 1915: a Petőfi Társ., 1931: a Kisfaludy Társ. r. tagja, 1932: a szegedi tudegy. díszdr-a. - Versei, írásai, rajzai az Új Idők, Világ, M. Hírlap, Délmagyaro., Egyetemi Lpk., M. Lányok, M. Szle, B. Napló, Szegedi Napló, Az Én Újságom, Vas. Újs., Debrecen, Élet, Magyaro., B. Hírlap, P. Napló c. lapokban. - Fm: Rab ember fiai. Bp., 1910. - Kincskereső kisködmön. Uo., 1918. - A festő halála. Szeged, 1922. (a 2. kiadástól Négy apának egy leánya) - Somogyi Károly emlékezete. Szeged, 1923. - Georgikon. Elb-ek. Bp., 1925. - Nádihegedű. Elb-ek. Uo., 1927. - Véreim. Elb-ek. Uo., 1927. - Ének a búzamezőkről. Reg. 1-2. köt. Szeged, 1927. - Aranykoporsó. Tört. reg. 1-2. köt. Bp., 1932. - Daru u-tól a M. F. u-ig. Életr. reg. 1-2. köt. Uo., 1934. **

Gulyás XVIII:1228.

Móra Mihály (Dunavecse, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1908. febr. 8.-Bp., 1967. szept. 18.): jogász, egyetemi tanár. - Bpen éretts., 1926-30: uo. jogot tanult, 1931: jog- és államtud. dr., 1935: bírói, 1936: ügyvédi vizsgát tett. 1931: igazságügyi szolgálatban a gödöllői járásbíróságon, a bpi polg. törv-széken és a Kúrián jegyző ill. tanácsjegyző. 1936/37: ösztöndíjas Bécsben, 1939: Rómában. 1942: az egyh. eljárásjog és tört. tárgykör egy. mtanára Bpen. 1945: a Kúria elnöki tanácsosa, Szegeden 1947. VIII. 13: az egyhjog egy. tanára, 1947-52: tanszékvez., s amikor 1948: törölték az egyhjogot, a perjog előadója. 1952. IX: Bpen a büntető eljárási jog tanára, kandidátus, diákjait a törv-ek tiszteletére és elfogulatlan értelmezésére oktatta. 1960. V. 15-től haláláig a róm. jogi tanszék vez-je. Megbízták az anyag korszerűsítésével. Jogi nyelvműveléssel és Gárdonyi Géza életművével is foglalkozott. 1946: a M. Jogászegylet üv. titkára, 1948: a SZIA II. o. tagja s a M. Jogász Szöv. Tud. Biz-ának titkára. - M: Az ítélet végrehajtásával kapcsolatos főbb kérdések a Codex Juris Canonici alapján, figyelemmel a régi jogra is. Bp., 1934. - Die Frage des Zivilprozesses u. d. Beweislast bei Gratian. Pécs, 1937. - Magister Gratianus mint perjogász. Bp., 1938. - Az új házassági köteléki instrukció jelentősége. Uo., 1938. (Klny. Egyh. Lpk.) - Újrafelvétel a fizetési eszközökkel elkövetett visszaéléseknél. Uo., 1938. (Klny. M. Jogi Szle) - Az egyhjogi irod. útja. Uo., 1938. (Klny. Theológia) - Az újabb bécsi egyhjog. Uo., 1939. (Klny. uo.) - Megjegyzések az egyhjog 2 kérdéséhez. Szeged, 1939. (Klny. Jog) - Egyh. adó és az egyhközs. alapkérdései az egyh. és a világi jog szerint. Bp., 1941. - Házassági kereseti jog a köteléki perben az egyhjog szerint. Uo., 1941. - Notter Antal emlékkv. Szerk. Angyal Pállal és Baranyay Jusztinnal. Uo., 1941. - Az egri pp-nek adott két instrukcio (1794-1795) és a sommás házassági köteléki per. Uo., 1942. (Klny. Viski Illés József emlékkv.) - Esterházy Károly gr. egri pp. szerepe a sommás házassági köteléki per jogtört-ében. Uo., 1943. (Klny. Regnum) - A kat. egyh. és az állam. Uo., 1943. (M. Jogászegylet Egyh. Jogi Szako. kiadv. 3.) - Polg. eljárási jog. (Egy. jegyz.) - 1950/51. tanév. Szeged, 1950. (2. félév. Uo., 1951) - Tanulm-ok az állam- és jog kérdései köréből. Szerk. Bp., 1953. - M. polg. eljárásjog. Többekkel. Egy. tankv. Uo., 1959. - Les actes defectueur de procedure penale dans le droit hongrois. Uo., 1960. - A m. büntető eljárási jog. Egy. tankv. Kocsis Mihállyal. Uo., 1961. - Szerk. 1943-44: A M. Jogászegylet Egyh. Jogi Szako. kiadványai (1)2-4., 1947-48: a M. Jogászegylet Kvt-a 23-(26)30. sz-át, 1947:1. sz.-1948. 2. sz: a Jogászegyleti Szlét. 1948-50: Szegeden az Acta Jur. Pol. társszerk-je. T.E.

SZIA tagajánl. 1948:10. (5.) - M. Jog 1967:765. (Trócsányi L.) - Felsőokt. Szle 1968:51. (Diósdi György) - Jogtud. Közl. 1968:152; 1978:3. sz. - Melicher, Erwin: ~. Wien, 1968. - ELTE tört. 1970:302. - Szegedi egy. alm. 1971:36. Arck. - MÉL III:539.