Magyar Katolikus Lexikon > M > Máriatölgyes


Máriatölgyes, Dubnica, v. Trencsén vm. (Dubnica nad Váhom, Szl.): plébánia a v. nyitrai egyhm. illavai esp. ker-ében. - 1300: már létezett. Tp-át id. Szt Jakab tit-ra sztelték. A kegyoltáron az ap. középkori eredetű, festett, zarándokruhás, öltöztetett, koronás faszobra. Az oltár (1756) fölött 4 korinthusi oszlopon nyugvó nyílt baldachin, tetején a magyar szt koronával. A szentély jobb oldalából nyíló oratóriumban 18. sz., berakott díszű üveges szekrény, 14 ereklyetartóval. - Anyakönyvei 1665-től. Kegyura 1880: Castries Iphigenia hgné. Anyanyelve 1880: szl. - Filiái 1917: Kiskelecsény, Nagykelecsény, Vágmogyoród. - A kegyszobor Napbaöltözött Asszony, a tabernákulum fölött üveges szekrényben van elhelyezve. A 15. sz., kb. 120 cm-es, öltöztetett faszobor az Illésházy gr. család trencséni várkpnájából került 1756: a plébtp-ba. 1742: Kolacsányi Dániel plnos a szobrot a m. ezüst és arany pénzeken látható Mária-ábrázolásokhoz hasonlította. Posztamensén Mo. címere látható, így a kk. eredetű faszobor Mária Terézia (ur. 1740-80) Körmöcbányán vert arany és ezüst pénzeinek mintájára (a tót környezetben) Patrona Hungariae formát öltött, amit a baldachin Sztkoronája még inkább kifejezésre juttat. **

Jordánszky 1836:41. - Gerecze II:920. - Schem. Nitr. 1911:51. - Szilárdfy 1994:21. - Divald 1999:401.