Magyar Katolikus Lexikon > L > Lugos vármegye


Lugos vármegye, 1919. márc. 31.-máj. 28.: →Krassó-Szörény vármegye szerbek megszállta déli csücskén kívüli részén és →Temes vármegye rékasi valamint újaradi járásának franciák által megszállt részén alakított közigazgatási egység. Székhelye Lugos. - ~ Farret fr. tábornok egyetértésével Issekutz Aurél kormánybiztos-alispán igazgatása alatt létbiztonságot adott lakóinak. Farret helyét IV. 17: Vargos alezr. vette át, aki azt V. 1: átadta De Tournadre tábornoknak. Ő, végrehajtva a nagyhatalmak parancsát, V. 26: Issekutz alispánt G. Dobrin prefektussal váltotta föl, V. 28: ~t átadta az oláhoknak. - Lugoson V. 28: délutánján a m. címereket leszaggatták s a Temesbe dobálták, ~ tisztikarát VI. 15. estig kötelezték a hűségeskü letételére. A vm. bíróság Czikó János vezette bíráinak és segédszemélyzetének egésze, a posta, a vasút személyzetének többsége megtagadta a hűségesküt, s ezért megfosztották állásától. 88

Krassó-Szörényi Lapok 1922:88-104. sz.; 1923:1-36. sz. - Jakabffy-Páll 1939:29.