Magyar Katolikus Lexikon > L > Lipót, II.


Lipót, II., Habsburg-Lotharingiai (Schönbrunn, Alsó-Au., 1747. máj. 5.-Bécs, 1792. márc. 1.): magyar király és német-római császár (1790-92), Toszkana nagyhercege. - I. (Lotharingiai) Ferenc és Mária Terézia kirnő (ur. 1740-80) fia. Felesége Mária Lujza sp. hgnő. Szülei papnak szánták, Batthyány Károly gr. (1698-1772) nevelte, m-ul nem tudott, családjával ol-ul beszélt. 1766: apja halála után Toszkana kormányzója; fölmérette a hgség gazd. viszonyait és 1767. IX: szabaddá tette gabona-, liszt- és kenyérkereskedelmét, a p-val szemben a ppi karral érvényesíttette fejed. jogkörét, ellenezte Toszkana egyesítését az örökös tartományokkal. Nem támogatta II. József (ur. 1780-90) m. pol-ját, akivel 1785 u. nem is találkoztak. 1771: ~ megszüntette az adóbérlést, a céheket, a földet rendi tuladonból világi papi tulajdonba vétette, bevezette a parasztbirtokok örökbérleti szerződését, megszüntette a bűnözők egyh. menedékjogát, a ktorbörtönöket világi felügyelet alá vétette, új közs. törvényt vezetett be, először - kísérletként - kisebb ter-en, majd orsz-osan. Az 1787-es firenzei tart. zsin. után fölhagyott egyházpol. reformjaival, 1786: kiadta (korának talán legenyhébben ítélkező) büntető törvénykv-ét. - Bátyja halála után ném-róm. cs., m. és cseh kir-ként a tör. háborút, a m. és a lengy. válságot, ezzel együtt a porosz ellentétet örökölte. 1790. II. 20: lépett trónra, II. 21: föloszlatta a II. József alatt szervezett rendőrigazgatóságot. A mo-i vm-k önhatalmúlag eltörölték II. József rendeleteit. III. 14: ~ biztosította a m. és erdélyi rendeket, hogy jogaikat és törv-eiket tiszt-ben fogja tartani, IV. 20: kir. rendelettel visszaállította a →Helytartótanácsot s az ügyviteli lat. nyelvet. VI. 10: Budán megnyitották az ogy-t, mely tárgyalásait m-ul folytatta. VI. 26: Reichenbachban megegyezett Poroszo-gal, a m. alkotmányra vonatkozó garanciák kivételével - amit a m. 'békétlenek' kértek II. Frigyes Vilmos porosz kir-tól (ur. 1786-97) - elfogadta a porosz követeléseket, amit VII. 27: az uralkodók szentesítettek. Ezen egyezség biztosította cs-rá választását és frankfurti megkoronázását. Engedélyezte a IX. 1: Temesvárt megnyitott szerb nemzeti kongresszust. Miután elismerte Mo. függetlenségét (pl. a Portával való béketárgyalásokon a külön m. követet), a prot-ok jogait, X. 9: Aachenben cs-rá koronázták. X. 13: elismerte Belgium alkotmányát. - A m. ogy-t Pozsonyba helyezte, XI. 7: megerősítette az 1606-os →bécsi béke és az 1645-ös →linzi béke vallási rendeleteit, amit XI. 11: az ogy. megnyitásán Kollonich László kalocsai érs. elutasított. XI. 12: fiát, Sándor Lipót főhg-et nádorrá választották (e tisztséget 1848-ig a Habsburgok viselték). 1790. XI. 15: Pozsonyban (elődei hitlevele alapján) m. kir-lyá koronázták. XII. 10: a hágai szerződésben elismerte a belgiumi r-ek kiváltságait. 1791. I. 12: rendelettel különválasztotta a Helytartótanácsot és a M. Udvari Kamarát, II. 20: a M. és az Erdélyi Udvari Kancelláriát, létrehozta az Illír Udvari Kancelláriát, ez alá rendelve a →határőrvidék ügyeit; ezek ellen III. 5: az ogy. eredménytelenül tiltakozott. - III. 11: az erdélyi oláh pp-ök átadták 4. rendként való elismerésüket kívánó →Supplex Libellus Valachorumot, amit ~ az erdélyi ogy. állásfoglalása után elutasított. III. 12: szentesítette az 1791-i ogy. törv-eit, melyek megszüntették a józsefi rendszer maradványait. IV. 19: kinevezte Vályi Andrást a pesti Tudegy. (első) m. nyelv és irod. tanárává. IV. 23: elutasította a szerb nemz. kongr. területi autonómia-kérelmét. VII. 25: Bécsben a poroszokkal védelmi és pol szöv-et kötött. A kétfrontos háború elkerülésére VIII. 4: a tör-kel megkötötte a →szisztovói békét (visszadta a tör-nek Nándorfehérvárt), VIII. 27: Pillnitzből II. Frigyes Vilmossal közös nyilatkozatot adott ki a fr-k ellen. - Érdeme, hogy a központosító, németesítő II. József teremtette pol. válságot a fr. forr. szomszédságában békés eszközökkel levezette. Szobra a 1905-19: a →Millenniumi emlékmű királyszobrai között látható volt, Füredi Richárd készítette. - Utóda: I. Ferenc (ur. 1792-1835). 88

Horváth M. VIII:26. - Zieglauer, Ferdinand: Die politische Reformbewegung im Siebenbürgen zur Zeit Josephs II. und Leopold II. Wien, 1881. - Hamann 1990:252. - Végh 1990.