Magyar Katolikus Lexikon > K > kolozsvári jezsuita gyógyszertár


kolozsvári jezsuita gyógyszertár: 1731: kapta gyógyszertári jogosítványát. A patika 1732: nyílt meg a rházban a nyomda melletti helyiségben. Nyilvános jellegéhez (utcára nyíló ajtajához) a városban már működő, kizárólagos kiváltságú polg. gyógyszertár nagynevű tulajdonosa, Mauksch Tóbiás azzal a föltétellel járult hozzá, hogy a jezsuiták kötelesek neki évente bizonyos mennyiségű élelmiszert, bort, tüzifát és pénzt adni. A JT föloszlatása után ez lett az Egyszarvú patika. Bútorzatáról, fölszereléséről csak annyi följegyzés maradt, hogy a nagy rézmozsarát 1890: adta el az akkori tulajdonos. - Gyógyszerészei 1732-35: Guett Michael; 1736-53: Reiser Josephus; 1754-55: Balasovics Georgius; 1756-69: Reiser Josephus; 1770: Neussel Jacobus; 1771-73: Schmadlpauer Antonius. Gr.I.

Orient Gyula: Az erdélyi és bánáti gyógyszerészet tört. Kolozsvár, 1926:164. - Orvostört. Közlem. 1984:141. (Grabarits-Ihász: Az osztr. jezsuita rtart. patikái és patikusai)