Magyar Katolikus Lexikon > K > Kolossváry


Kolossváry Sándor (Pápa, Veszprém vm., 1775. márc. 20.-Veszprém, 1842. dec. 6.): kanonok. - A gimn-ot Sopronban és Veszprémben, a fil-t és teol-t Pozsonyban végezte. Győrött 1798. III. 26: pappá szent. A veszprémi szem-ban az erkölcs- és lelkipásztorkodástan tanára, 1804. IX: Nagykapornakon plnos, 1805. XI. 1: ker. esp., 1808-29: veszprémi plnos-knk. 1814. IX: vásárhelyi c. apát. 1822: segesdi, 1823: pápai főesp., 1825: a kápt. követe az ogy-en, 1829: gazd. dékán. - A MTA (melynek alaptőkéjéhez 1832: 1000 Ft-tal járult) 1830. XI. 17: ig., 1831. II. 15: tb. tagjává vál., részt vett a nagy szótár előkészítő munkáiban. ~ volt a veszprémi egyhm. első akad. tagja. Népnevelésre 25.407 Ft-ot, jótékony célokra 72.440 Ft-ot költött, kezdeményezte a veszprémi Városi Betegház építését. - M: ~ egyh. beszédei. Kiad. Kolossváry Ferenc. 1-2. köt. Pozsony, 1843-44. - ~ ... még eddig ki nem adott egyh. beszédei. Eger, 1875. 88

Szinnyei VI:793. (*Homokbögöde) - MÉL I:954. (*Homokbögöde; †dec. 7.) - MTA tagjai 1975:151. (*Homokbögöde; †dec. 7.) - Pfeiffer 1987:143. (*Pápa, a keresztelési akv. alapján!)