Magyar Katolikus Lexikon > K > Keresztény remekírók


Keresztény remekírók, Bp., 1944: a Szent István Társulat könyvsorozata. Szerk. Kühár Flóris. - 1. Az apostoli atyák. Ford. bev. és magy. Kühár Flóris. - 2. A vtság emlékei. Összeáll. és ford. Radó Polikárp. - 3. Szt Ágoston: A ker. tanításról. - 4. A papi méltóságról. - Aranyszájú Szt János: A papságról. - Szt Ambrus: Az egyh. ffiak kötelességei. Szemelvények. - 5. Nagy Szt Gergely: A lelkipásztorság törvénykv-e. - 6. Az első szerz-ek és remeték életéből. 1. A K-i szerz-ek. Összegyűjt. és ford. Szúnyogh X. Ferenc. - 7. Az első remeték és szerz-ek világából. 2. Az első szerz-ek Ny-on. Összegyűjt. és ford. Szúnyogh X. Ferenc. - 8. A szüzességről. Olymposi Szt Methodios, Szt Ambrus, Szt Jeromos, Szt Ágoston műveiből. Ford. és bev. Rajeczky Benjámin. - 9. Az ősegyh. sztségi élete. Tertullian(us): De baptismo + Jeruzsálemi Szt Cirill: Catecheses mystagogicae + Szt Ambrus: De mysteriis és De sacramentis. Ford., bev. és magy. Kühár Flóris. - 10. Az egyhatyák sztbeszédeiből. 1. Tematikus sztbeszédek a gör. egyhatyákból. Szerk. Radó Polikárp. - 11. Uaz: 2. Aranyszájú Szt János homiliái a róm. levélhez. Szerk. uő. - 12. Uaz: 3. Aranyszájú Szt János homiliái a Genezishez. Szerk. uő. - 13. Uaz: 4. A sztatyák beszédei a karácsonyi és húsvéti ünnepkör vasárnapjaira. Szerk. uő. - 14. Uaz: 5. A szentatyák beszédei a pünkösd utáni vasárnapokra. Szerk. uő. - 15. Uaz: 6. Az egyhatyák beszédei az egyh. év ünnepeire. Szerk. uő. - 16. Szúnyogh X. Ferenc: Az ősegyh. imádságos élete. 88