Magyar Katolikus Lexikon > K > Kelet


kelet, K: égtáj, ahol a →Nap fölkel. - A vallástört. szerint ősidők óta a →fény s vele az egészség, boldogság, erő forrásának tartották. A Szentírásban ~en van a →Paradicsom (Ter 2,8), ~ről érkeznek a napkeleti bölcsek (→háromkirályok; vö. Mt 2,1), ~ről száll föl a jó angyal, akinél az élő Isten pecsétje van (Jel 7,2). - Az ősegyh-ban az imádság iránya, a kk-ban a tp-ok tájolásának iránya: a rendszerint toronypárral megerősített főbejárat Ny-ra, a sztély K-re néz, →keletelés. **

BL:941.

Kelet, Ungvár, 1888. jan. 10.-1901. szept. 26.: a magyarországi görögkatolikusok érdekeit képviselő hetilap. - Megj. csütörtökönként, össz. 716 sz. Szerk. Drohobeczky Gyula kőrösi g.k. pp., 1891. XII. 10: Antalóczy Péter, 1892. XI. 25: Neviczky Konstantin (főszerk. és laptul. is). S-szerk. 1892. X. 2: Jovanovits János. Főmunk. Zsatkovics Kálmán György. Kiad. Drohobeczky Gyula, 1892. X. 2: Neviczky Konstantin. Ny: Ny: Fésüs József, 1888. VIII. 26: Kelet, 1893. V. 21: Jäger Bertalan, 1894. XI. 4: Székely és Illés, 1901. V. 23: Jäger Bertalan. - Mikita Sándor g.k. knk. vitázott benne a szerb nyelvről Melles Emillel, aki a m. nyelvet kívánta bevezetni és szorgalmazta a →naptárreformot. Foglalkozott a ruszin népokt-sal és a tankv-kiadással. Az 1890-es évektől a kat. Néppárt támogatta, pol. lappá változott. 88

Mayer 1977:253.

Kelet, Miskolc, 1935. jan. 1.-márc. 25.(?): görög katolikus hitbuzgalmi lap. - Megj. kéthetenként, össz. 6(?) sz. Fel. szerk. és kiadó: Kozma János. Ny: Ludvig István. T.E.

B-A-Z m. sajtóbibliogr. 1964:67. (169.)