Magyar Katolikus Lexikon > K > Kanyurszky


Kanyurszky György (Nemesmilitics, Bács-Bodrog vm., 1853. márc. 10.-Visegrád, 1920. máj. 23.): pap, orientalista, egyetemi tanár. - A teol-t Kalocsán végezte, 1875. VIII. 1: pappá szent., az Augustineumban tanult tovább. 1877: teol. dr. Szántón kp., 1878: Kalocsán szemináriumi pref. és teol. tanár. 1882: a bpi egy. hittud. karán a keleti nyelvek rk. 1886: r. tanára. 1914: nyugalomba vonult. - 1883: a Religio külf. egyhpol. és társad. rovatát vezette. 1884-től a Korunk munk. volt. - Fm: A műveltség szabályai növendékpapok számára. Bp., é.n. - A legyőzött kir. diadala. Nagyböjti beszédsorozat. Kalocsa, 1880. - A klasszikus arab nyelvtan kézikv-e. Bécs, 1882. - 1883-84: Breznay Bélával és Aschenbrier Antallal szerk. a Katholikus Theológiai Folyóiratot. 88

Szinnyei V:945. - Pallas X:119. - MÉL I:853. - Gulyás XVI:177.