Magyar Katolikus Lexikon > K > Kallós


kallós   →csapó

Kallós Zoltán (Válaszút, Kolozs m., 1926. márc. 26.-): néprajzkutató. - Ref. A kolozsvári tanítóképzőben 1946: végzett. A Románvásárban (Moldva) töltött katonaság után beiratkozott a kolozsvári zeneakad-ra, de apja →kulákká minősítése (minden vagyonától megfosztották) után kizárták. Figyelmét →Domokos Pál Péter és →Mikecs László kv-ei fordították Moldva felé. Tanító Magyarvistán (Kalotaszeg), majd a moldvai magyar isk-k megindulásakor 1955: Lészpeden, 1956: Gyimesben. 1957: faipari váll-nál tisztviselő. Az 1960-as évek közepétől szabadfoglalkozású. Gyűjtött énekes és hangszeres zenét, népszokásokat, szokásköltészetet, mesterség- és kézműves emlékeket. 1989-ig a rum. hatóság megfigyelte, zaklatta, bebörtönözte. Fő gyűjtési ter-ei: Moldva, Gyimes, Mezőség, Kalotaszeg. 1996: Mo-on Kossuth-díjat kapott. - 1954-ig részt vett a →Jagamas János által szervezett csoportos moldvai gyűjtőutakon. 1957: került kapcsolatba a néprajzkutató →Andrásfalvy Bertalannal, a táncfolklorista Martin Györggyel és Pesovár Ferenccel, majd általuk →Kodály Zoltánnal és a vezetése alatt álló akad. Népzenekutató Csoporttal. Így került érdeklődési és gyűjtőkörébe a néptánc és a népi hangszeres zene. Nagysikerű kiadványaival (Balladák könyve, Új guzsalyam mellett, ~ kedves dalai) és személyes szerepléseivel széleskörű elismertséget szerzett az erdélyi, mo-i és Ny-i magyarság körében. Fontos szerepet játszott mind a mo-i, mind az erdélyi táncház-mozgalom létrejöttében és működésében. 1990: létrehozta a Kallós Alapítványt, melynek célja saját népzenei gyűjtésének közreadása (Kallós Archívum). 1998: szülőházában, a válaszúti Kallós-kúriában megnyitotta a Mezőségi Néprajzi Múzeumot, mely tárgyi néprajzi gyűjt-ének legszebb darabjait mutatja be, évente nemzetk. táncház- és más népműv. táborokat rendez. - Fm: Hejgetés Moldvában. Néprajzi Közlem. 1958:40. - Ismeretlen balladák Moldvából. Néprajzi Közlem. 1958:51. - Gyimesvölgyi keservesek. Néprajzi Közlem. 1960:3. - Tánchagyományok egy mezőségi faluban. Tánctud. Tanulm-ok 1963/64:252. - A keservesekről. Művelődés 1969:3, 4, 6. sz. - A gyimesi csángók táncélete és táncai. Martin Györggyel. Tánctud. Tanulm-ok 1969/70:195. - Balladák kv-e. Bukarest, 1970. (Bp., 1973) - Elnépiesedett Petőfi-dalok. Utunk 1973:2, 12. sz. - Új guzsalyam mellett. Bukarest, 1973. - Tegnap a Gyimesben jártam… Gyimes-völgyi lírai dalok. ~ és Martin György gyűjtése. Szerk. Domokos Mária. Bp., 1989. - Ez az utazólevelem. Balladák új kv-e. Hangzó melléklete: Kallós Archívum I-II. 8 kazetta kísérőfüzettel. Uo., 1996. - Hangzó kiadványok: ~ erdélyi és csángó magyar népzenei gyűjtése. New York, 1977. (Hungaria Rec.) - É-mezőségi magyar népzene. 1-4. Bonchida, Válaszút, Búza, Ördöngösfüzes, Magyarszovát. Gyűjt. ~ és Martin György. Bp., 1986. (Hungaroton LPX 18107-10) - Kalotaszegi magyar népzene. 1-2. Nádasmente I. Méra. Gyűjt. ~ és Martin György. Szerk. Éri Péter és Halmos Béla. Uo., 1990. (Uaz 18150-51) - Hungarian Folk Music from the Transylvanian Heath Magyarpalatka. 2 CD. Szerk. Éri Péter, ~ , Kelemen László. Uo., 1996. (Hungaroton Classic HCD 18216-17) - Mezőségi népzene (Magyarszovát - Búza). Uo., 1997. (Fonó Records) - Gregorián énekek és balladák a csángóknál - Gregorian Chants and Ballads among the Csángós. Szerk. Dobszay László. A Kallós Archívum és az MTA Zenetud. Int. anyagából. Bp., 1997. (Hungaroton Classic HCD 18230) -

A Kallós Archívum kiadványai: Hangkazetták (a 3. számtól szerk. Kallós Zoltán, technikai rekonstrukció Németh István): 1) Uram irgalmazz nekünk. Moldvai m. szentes énekek és imádságok. Szerk. és a lemez kísérőfüzetét írta Pávai István. 1992. (lemez formában is) - 2) Gyere haza édes fiam. Moldvai m. népzene. Szerk. uő. 1992. - 3) Karácsonykor éjféltájba. É-mezőségi m. népzene. Mezőkeszü. 1993. - 4) Uaz. Tóvidék: Cege, Feketelak, Vasasszentgotthárd. 1993. - 5) Kalotaszegi m. népzene. 1994. - 6) Marosszéki m. népzene. 1994. - 7) É-mezőségi m. népzene. Válaszút, Bonchida. 1994. - 8) Mezőségi m-román népzene. 1994. - 9) É-mezőségi m. népzene. Bonchida, Válaszút. 1994. - 10) Gyimesi m. népzene. Pulika János emlékére. 1995. - 11) Mezőségi m. népzene. Magyarszovát. 1995. - 12) Gyimesvölgyi m. népzene. Csorba Anna emlékére. 1995. - 13) Mezőségi m. népzene. Nagysajó. 1998. - 14) Kalotaszegi m. népzene. Magyarlóna. 2000. - 15) Ördöngösfüzes. 2000. - 16) Visa. 2000. - Énekes előadóként: ~ kedves dalai. Romániai m. népdalok. Szerk. ~ és Halmos Béla. Bp., 1984. (Hungaroton SLPX 18110) - Vágják az erdei utat. Erdélyi katonadalok. ~ gyűjtése. Uo., 1988. (Uaz 18149) - Idegen földre ne siess… „Mindazoknak, akik elhagyták v. elhagyni akarják hazájukat.” Uo., 1997. (Fonó Records) D.Má.

Korunk 1971:1. sz. (Vargyas Lajos: ~ balladakv-e) - A Hét 1971:2. sz. (Antal Árpád: Balladák kv-e) - Igaz Szó 1971:5. sz. (Jagamas János: A Balladák kv-ének dallamai) - Kriterion 1972:76. (B. Gy: ~ motívumok, magunk keresése) - Honismereti Híradó 1974:1. sz. (Andrásfalvy Bertalan: Kallós Zoltán, a népköltési gyűjtő) - Forrás 1974:7, 8. sz. (Ruffy Péter: A Kallós legendárium) -Muzsika 1987:9. sz. (Váczi Tamás: Egy új adat száz elméletet megdönt. Beszélgetés ~nal.) - Valóság 1987:12. sz. (Kőbányai János: ~ „Minden patakot összejártam…”) - M. Nemzet 1997. XII. 20:19. (Fekete Judit: Gregorián énekek a csángóknál)