Magyar Katolikus Lexikon > K > Kaczvinszky


Kaczvinszky Lajos (†1905 után): hírlapíró, lapkiadó. - 1888. VII. 5-VIII. 23: a Hungária (és folytatása), 1888:9. sz.-1889:5. sz: a Katholikus Hungária hetilap szerk. laptulajdonosa, 1889. II. 10-1890. XII. 28: a Magyar Szemle szerk-je és kiadója, 1888. XII. 2-1905: laptulajdonosa. - M: A Magyar Szemle emlékalbuma 1888-1898. Előszó és kiad. Bp., 1895. (Arck.) 88

Krúdy Gyula: Régi pesti históriák. Bp., 1967. - Vigília 1969:303. (Sinkó Ferenc: A Magyar Szemle) - Viczián 1995:174. (607, 784, 1165.)

Kaczvinszky Viktor Vince, OPraem (Nagysáros, Sáros vm., 1817. okt. 20.-Jászóvár, 1893. febr. 5.): prépost. - 1833. XI. 20: Jászón lépett a r-be, a teol-t 1834-39: Bp-en a KPI-ben végezte. 1839. IX. 23: ünn. fog-at tett, 1840: Senyei Károly br. fiainak nevelője, 1841. IX. 21: pappá szent. A lőcsei gimn-ban, 1844: a kassai kir. jog- és bölcs. akad., a kassai, a nagyváradi főgimn. tanára. 1856: a rozsnyói, 1865: a kassai főgimn. ig-ja. 1867. IX: megválasztott, XI. 20: kir. kinevezéssel jászóvári prép. és a főrendiház tagja. - M: A mennyiségtan elemei. Kassa, 1847. (kőnyomat) - Nem olyan nagy baj az az új pénz! Rozsnyó, 1858. 88

Szinnyei V:780. - Stefancsik-Kovács 1978:138. (82.)