Magyar Katolikus Lexikon > K > Kápolna


Kápolna, Bihar vm.: egykori pálos monostor. - A Bold. Szűz tiszt-ére Nagyvárad határában állt a Nádas szőlőhegy alján, a Csergő forrásnál. Alapításának körülményei ismeretlenek. 1332: említik először. Több váradi pp. gyarapította birtokait, melyek túlnyomórészt a Váradtól É-ra eső falvak határában feküdtek. Számos szőlőt kapott Váradon és környékén: Váradpüspökin, Csatáron, Szántón. 1410 k.: Scolari András pp. Szt Apollónia tiszt-ére oltárt alapított a tp-ukban. 1473: a törökök felégették, vikárius perjelét 20 szerz-sel elhajtották, s mivel az éhségtől elcsigázva nem bírta az utat, lefejezték. 1478-tól helyreállították a mon-t. 1542: a r. itt tartotta nagykáptalanját. 1563: perjele a →nagyfalusi monostor ügyében intézkedett. 1566: az erdélyi ogy. ktorokat feloszlató határozata ~t is fölszámolta. 1726: már csak téglatörmelék jelezte helyét. Okl-ei kevés kivétellel elenyésztek. H.F.L.

Bunyitay II:460. - DAP I:189.

Kápolna, Heves m.: plébánia az egri főegyhm. kápolna-füzesabonyi esp. ker-ében. - 1700: alapították. Tp-át 1783: Szeplőtelen Fogantatás tit-ra sztelték. Főoltárképét 1787: →Zirckler János festette. A szószéket 1785: Johann Höss készítette. Org-ját (1/10 m/r, op. 410.) 1902: az →Angster gyár építette. Harangjait 1924: 62 és 48 cm átm. Seltenhofer Frigyes fiai Sopronban, 1949: 82 cm átm. Szlezák László Bpen öntötte. Kegyura 1880: az egri érs. - Filiái 2000: Kompolt, Tófalu. - Plébánosai: Bajnóczy János, Szécsényi Pál, Nagy András, Jakuss György, Aranyosi Zsigmond, Bokros Ferenc, Petrik Ádám, Kelemen Imre, Ledl András, 1733: Tóth Gáspár, 1759: Csesznek Pál, 1780: Kristóffy Tamás, 1791: Schmeltzer Imre, 1804: Koch Kristóf, 1808: Fetth József, 1846: Szöghy István, 1862: Faigl Pál, 1871: Begoscseivics Róbert, 1874: Eperjesi János, 1881: Bydeskuthy Gyula, 1898: Vincze Alajos, 1918: Csepela Lajos, 1928: Vágó Lajos, 1958: Sindel Ferenc, 1961: Járdán József, 1988: Szenes József, 1989: Nagy Béla. - Lakói 1840: 1518 r.k., össz. 1518; 1910: 1729 r.k., 7 g.k., 5 ev., 13 ref., 17 izr., össz. 1771; 1940: 1723 r.k., 4 g.k., 4 g.kel., 2 ev., 25 ref., 8 izr., 1 egyéb vall., össz. 1767. - 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 17 ffit, 6 nőt;  - 1948: r.k. ált. isk-jában 181 tanuló.  Nagy Béla

Gerecze II:373. - Garas 1955:176. - Aggházy II:127. - Soós I:226.

Kápolna, Erzsébetkápolna, v. Pozsony vm. (Kaplná, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szempci esp. ker-ében. - 1240: már létezett. Tp-át 1240 e. Árpádházi Szt Erzsébet tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1728-tól. Kegyura 1880: Pálffy János gr. Anyanyelve 1880: szl. **

Némethy 1894:123. - Gerecze II:658. - Schem. Strig. 1917:196.