Magyar Katolikus Lexikon > K > Kápolna


kápolna (lat. capella, oratorium): kis →templom, melynek neve Szt Márton köpenyéből ered: →capella. - 1. 1983-ig 3 változata volt. a) nyilvános ~ (oratorium publicum): intézet v. társulat fölszentelt istentiszteleti helye, ahová kívülállók is beléphettek (→temetőkápolna, →szőlőhegyi kápolna). - b) félig nyilvános ~ (o. semipublicum): intézet v. társulat istentiszteleti helye. Fölszentelése nem kötelező, s kívülállók általában nem látogatták. A pp-ök és bíb-ok magán~i ilyennek számítottak.- c) magán~ (o. privatum): a Sztszék engedélyével egyes családok v. személyek istentiszteleti helye. Föl nem szentelhető, csendes mise kivételével liturgia nem végezhető benne. - 2. 1983 u. a ~ az ordinárius engedélyével istentiszteleti célra rendelt hely egy közösség, v. a hívők egy csoportja számára. Az illetékes elöljáró beleegyezésével más hívők is bemehetnek (1223.k.) - Az ordinárius a ~ létesítéséhez szükséges engedélyt csak akkor adja meg, ha előbb személyesen v. más által a ~nak szánt helyet meglátogatta, és úgy találta, hogy illően van berendezve. Az engedély megadása után azonban a ~t nem szabad közönséges célokra használni uannak az ordináriusnak a felhatalmazása nélkül (1224.k.). - A törvényesen létesített ~ban minden szertartás végezhető, hacsak egyes szert-ok a jog v. a helyi ordinárius rendelkezése folytán kivételt nem képeznek, ill. ha a liturgikus szabályokkal nem ellenkezik (1225.k.). - Magán-házi~ (sacellum privatum) az egy v. több természetes személy javára, a helyi ordinárius engedélyével, istentiszteletre rendelt hely (1226.k.). Pp-ök létesíthetnek önmaguk számára magán-házi~t; ez ugyanolyan jogokkal rendelkezik, mint a ~ (1227.k.). - Az 1277.k. előírásának fenntartásával, misének v. más szt szert-nak magán-házi~ban való végzéséhez a helyi ordinárius engedélye szükséges (1228.k.) - Illő, hogy a ~kat és a magán-házi~kat a lit. kv-ekben előírt szert. szerint megáldják; kötelező azonban, hogy csak istentiszt. célra tartsák fenn őket, és minden házi használattól mentesek legyenek (1229.k.). E.P.

CIC 1223-1229.k.

Kápolna, Bihar vm.: egykori pálos monostor. - A Bold. Szűz tiszt-ére Nagyvárad határában állt a Nádas szőlőhegy alján, a Csergő forrásnál. Alapításának körülményei ismeretlenek. 1332: említik először. Több váradi pp. gyarapította birtokait, melyek túlnyomórészt a Váradtól É-ra eső falvak határában feküdtek. Számos szőlőt kapott Váradon és környékén: Váradpüspökin, Csatáron, Szántón. 1410 k.: Scolari András pp. Szt Apollónia tiszt-ére oltárt alapított a tp-ukban. 1473: a törökök felégették, vikárius perjelét 20 szerz-sel elhajtották, s mivel az éhségtől elcsigázva nem bírta az utat, lefejezték. 1478-tól helyreállították a mon-t. 1542: a r. itt tartotta nagykáptalanját. 1563: perjele a →nagyfalusi monostor ügyében intézkedett. 1566: az erdélyi ogy. ktorokat feloszlató határozata ~t is fölszámolta. 1726: már csak téglatörmelék jelezte helyét. Okl-ei kevés kivétellel elenyésztek. H.F.L.

Bunyitay II:460. - DAP I:189.

Kápolna, Heves m.: plébánia az egri főegyhm. kápolna-füzesabonyi esp. ker-ében. - 1700: alapították. Tp-át 1783: Szeplőtelen Fogantatás tit-ra sztelték. Főoltárképét 1787: →Zirckler János festette. A szószéket 1785: Johann Höss készítette. Org-ját (1/10 m/r, op. 410.) 1902: az →Angster gyár építette. Harangjait 1924: 62 és 48 cm átm. Seltenhofer Frigyes fiai Sopronban, 1949: 82 cm átm. Szlezák László Bpen öntötte. Kegyura 1880: az egri érs. - Filiái 2000: Kompolt, Tófalu. - Plébánosai: Bajnóczy János, Szécsényi Pál, Nagy András, Jakuss György, Aranyosi Zsigmond, Bokros Ferenc, Petrik Ádám, Kelemen Imre, Ledl András, 1733: Tóth Gáspár, 1759: Csesznek Pál, 1780: Kristóffy Tamás, 1791: Schmeltzer Imre, 1804: Koch Kristóf, 1808: Fetth József, 1846: Szöghy István, 1862: Faigl Pál, 1871: Begoscseivics Róbert, 1874: Eperjesi János, 1881: Bydeskuthy Gyula, 1898: Vincze Alajos, 1918: Csepela Lajos, 1928: Vágó Lajos, 1958: Sindel Ferenc, 1961: Járdán József, 1988: Szenes József, 1989: Nagy Béla. - Lakói 1840: 1518 r.k., össz. 1518; 1910: 1729 r.k., 7 g.k., 5 ev., 13 ref., 17 izr., össz. 1771; 1940: 1723 r.k., 4 g.k., 4 g.kel., 2 ev., 25 ref., 8 izr., 1 egyéb vall., össz. 1767. - 1944/45: →malenkij robotra hurcoltak 17 ffit, 6 nőt;  - 1948: r.k. ált. isk-jában 181 tanuló.  Nagy Béla

Gerecze II:373. - Garas 1955:176. - Aggházy II:127. - Soós I:226.

Kápolna, Erzsébetkápolna, v. Pozsony vm. (Kaplná, Szl.): plébánia a v. esztergomi főegyhm. szempci esp. ker-ében. - 1240: már létezett. Tp-át 1240 e. Árpádházi Szt Erzsébet tit-ra sztelték. Anyakönyvei 1728-tól. Kegyura 1880: Pálffy János gr. Anyanyelve 1880: szl. **

Némethy 1894:123. - Gerecze II:658. - Schem. Strig. 1917:196.