Magyar Katolikus Lexikon > J > jászvásári pásztorlevelek


jászvásári pásztorlevelek: a jászvásári megyéspüspök, Nicolas Josephus Camilli rendeletei a magyar nyelv használatáról. - 1. 1889. szept. 17/27.: „Ahol különféle nemzetek hívői gyűlnek össze, a pápai enciklikákban előírt összes imádság semmi más nyelven nem mondható, csak oláh nyelven, mely közös nyelve mindazoknak, akik az országban laknak”. - 2. A püspök 1915. V. 6: válaszolt a lujzikalugeri csángó hívek levelére, akik kérték, hogy tp-ukban az éneklés és a prédikáció m-ul legyen: „Oláhországban a nép nyelve az oláh nyelv, és más nem is lehet. Nemzete elleni jogtalanság, személye elleni szégyen lenne, ha egy oláh állampolgár az ő országában egy idegen nyelven akarna beszélni, például magyarul.” 88

Balogh-Gergely I:116.