Magyar Katolikus Lexikon > J > Jordánszky-kódex


Jordánszky-kódex: 194 levél terjedelmű, magyar nyelvű bibliafordítás. - Az 1516-19: másolt kézirat a →Huszita Biblia után a legkorábbi fennmaradt összefüggő bibliafordítás, mely az Ószövetség első hét könyvét, és Szt Pál leveleit kivéve a teljes Újszövetséget tartalmazza. A fordító személye és a kódex keletkezési helye ismeretlen, egyes fejezetei az →Érsekújvári kódexszel rokonítják; írása, díszítése, helyesírása az →Érdy-kódexéhez áll közel. A csonka kézirat a nagyszombati klarissza kolostor 1782: történt feloszlatásakor került Fába János, majd →Jordánszky Elek esztergomi kanonokok birtokába, s végül az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtárba. Jelzete Ms II 1. - Időközben két másik töredéke is előkerült, az egyiket ugyancsak Nagyszombatban szerezte be Jankovich Miklós, ezt 2001: az OSZK őrzi (MNy. 4.), a másikat Simor János hercegprímás vásárolta meg Csemez Józseftől, s a már Esztergomban őrzött kódexhez köttette.  - Kiadásai: A ~, Hasonmás és olvasat. Kiad. Lázs Sándor,  kísérőtanulmány Csapody Csaba, utószó és szómagyarázatok Lázs Sándor, Bp., 1984.  M. E.

MNy 1981:41. (Nagy Ilona: ~ fordítástechnikai sajátosságairól); 1982, 440. (Dienes Erzsébet: A ~ eredetéről.)