Magyar Katolikus Lexikon > H > Hormisdas


Hormisdas, Szt (Frosinone, Latium-Róma, 523. aug. 6.): Szt Symmachus utódaként 514. VII. 20-523. VIII. 6: pápa. - Symmachus idejében róm. diákonus. P-sága legnagyobb eredménye az →Akakiosz-féle K-i szakadás lezárása. Anasztasziosz cs. 514. XII. 28: és 515. III. 28: levélben fordult ~hoz az egység ügyében. ~ 515. VIII: legátusokat küldött, s velük a Libellus professionis fideit, az ún. ~-hitvallást, melynek aláírásával a szakadároknak el kellett volna ismerniük, hogy hit és egyházfegyelem dolgában egyedül a p. illetékes. A cs. ezt nem fogadta el, és elutasító válasszal küldte vissza a legátusokat. Újabb kérésére ~ megismételte igényét 517. IV. 3: kelt, a cs-hoz, a pátr-hoz és a pp-ökhöz írott levelében. Anasztasziosz elkergette a legátusokat egy válaszlevéllel, melyben kifejezte, hogy erőszakot lehet venni rajta, megsemmisíteni szintén lehet, de engedelmességre késztetni nem. A megoldás Anasztasziosz halála után született meg. 518. VII. 1: lépett trónra I. Jusztinosz, és azonnal keresni kezdte az egységet Rómával, mert ezt céljai eléréséhez alapvető föltételnek tartotta. Kérésére ~ újra legátusokat küldött, akik a korábbi hitvallással együtt a Libellus poenitentiae c. dokumentumot is magukkal vitték. 519. V. 18: Konstantinápolyban a cs. palotában Johannesz pátr. aláírta a hitvallást és pp-eivel együtt teljesítette föltételeit: a →diptichonról törölték az 5 utolsó pátr., Zénó és Anasztasziosz cs. nevét, hatályon kívül helyezték a →henotikont, s elismerték, hogy az ap. szék sértetlenül őrizte meg a kat. hitet. Ezzel az egység helyreállt, és a primátus szempontjából jelentős lépés volt, hogy Róma ugyan a birod. kereteiben maradt, a cs. mégis elismerte a p. egyhjogi elsőbbségét. ~ viszonzásul elismerte a cs. egyhjogi privilégiumait, s Euphemiosz pátr-t megtette a K-i egyh. pápai vikáriusává. Ezzel véget ért a →kalkedoni zsinat 28. kánonja körüli vita is. A cs. család örömének kifejezésére gazdag ajándékokat küldött a Szt Péter-baz. számára, többek között egy drágakövekkel ékesített aranylapok közé kötött evangeliáriumot. ~ helytelenítette a K-en folyó theopaszkita vitát (→theopaszkhita formula), de nem ítélte el, más teol. kérdések megoldását a pátr-ra bízta. →Dionysius Exiguus ~ megbízására összegyűjt. és lat. ford-sal együtt leíratta a gör. zsin-ok kánonjait. - A Szt Péter-baz-ban temették el. - Ü.: aug. 6. - Utóda 523. VIII. 13: Szt I. János. T.J.

LThK V:483. - BS IX:1236. - MKA 1984:16. - Mondin 2001:75.