🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > G > Görömbei
következő 🡲

Görömbei András (Polgár, Szabolcs vm., 1945. febr. 5.-): irodalomtörténész, kritikus, tanár. - Parasztcsaládból származik, a győri bencés gimn-ban 1963: éretts., 1968: a debreceni egy-en m-orosz szakos középisk. tanári okl-et szerzett. 1968/69: középisk. tanár Hajdúböszörményben, 1970: a debreceni egy. M. Irodtört. Int-ének munk. 1975: adjunktus, 1981: docens. 1978: az irod-tud. kandidátusa. A határon túli m. irod. egyik szakértője. Tagja a M. Irodtört. Társ-nak, 1977: a Nemzetk. M. Filol. Társ-nak, 1986: ez utóbbi Végrehajtó Biz-ának is, 1986: a M. Írók Szöv. Választmányának tagja, 1982-86: a K-mo-i Írócsop. titkára; a MTA Irod-tud. Szakbiz-ának tagja és 1976 óta a MTA Debreceni Akad. Biz-a Irod-tud. Szakbiz-ának titkára. 1987: a József Attila-, 1988: a Csokonai-díj kitüntetettje, többszöri Alföld- ill. Forrás-nívódíjas. - M: Közelítések. Szerk. Debrecen, 1975. - Sinka István Bp., 1977. (Kortársaink) - Kikötő. Szerk. Debrecen, 1981. - A csehszlovákiai m. irod. 1945-1980. Bp., 1982. - A m. irod. tört. Többekkel. Szerk. Klaniczay Tibor. Uo., 1982; 1985. - A hetvenes évek romániai m. irodalma. A romániai m. irod. vál. bibliogr-ja 1971-1980. 1-2. köt. Bertha Zoltánnal. Uo., 1983-1985. - Napjaink nemzetiségi m. irodalmai. 1-2. köt. Tanári kézikv. 1. Tanulm.; 2. Szöveggyűjt. Uo., 1984. - A titok ágai. Írta Várkonyi Anikó. Vál., szerk., előszó. Uo., 1984. - Sütő András. Uo., 1986. - „Ki viszi át...?” Esszék, tanulm. Uo., 1986. B.Z.

Fazekas 1989:150.