Magyar Katolikus Lexikon > F > Finály


Finály Henrik Lajos (Óbuda, Pest vm., 1825. jan. 16.-Kolozsvár, 1898. febr. 13.): egyetemi tanár. - Bécsben tanult, 1848: hazatért s beállt tüzérnek. A fegyverletétel után mint h. főhadnagyot Itáliába vitték. 1850: szabadult, nevelő Pesten, 1853: tanár a kolozsvári kir. kat. gimn-ban, 1872: a tört. segédtud-ok és a régészet r. tanára a kolozsvári tudegy-en. 1858. XII. 15: a MTA l. tagja. 1874-82: szerk. az Erdélyi Múz. c. folyóiratot, a róm. Istituto di Archeologia tagja. Kiváló lat. filológus, különösen lat-m. és m-lat. szótárai lettek népszerűek a középisk. lat. nyelv- és irod-okt-ban s a tud. kutatásban. - Fm: Lat-m., m-lat. isk. szótár. Kolozsvár, 1858. - A m. ige időformáiról. Pest, 1860. - Az ókori súlyokról és mértékekről. Bp., 1883. - Lat-m. nagyszótár. Uo., 1874, 1882. - A lat. nyelv szótára. Uo., 1884. - A beszterczei szószedet. Uo., 1892. M.I.

Szinnyei III:495. - MTA tagjai 1975:76.

Finály Henrik Lajos