Magyar Katolikus Lexikon > E > erdélyi lázadás


erdélyi lázadás, 1467 nyara: Az erdélyi nemesség 1467. VIII. 18: fegyvert fogott I. Mátyás kir. ellen Farnasi Veres Benedek vezetésével. A fölkeléshez Szentgyörgyi János vajda is csatlakozott, kinek független erdélyi hgséget ígértek. A fölkelésben székely és szász előkelők is részt vettek. Mátyás gyors támadással IX: leverte a még szervezetlen fölkelőt. Szentgyörgyi vajda elsőnek kért kegyelmet, a lázadók egy része külf-re menekült. Mátyás nagy birtokelkobzással büntette az erdélyi nemességet. A szebeni polgármestert lefejeztette. Tordán X. 3: gyűlést tartott, itt kegyelmezett meg a föllázadtaknak, főként Kolozs vm. nemességének. Mátyás még 1467. XI: hadat viselt a fölkelés felbújtója, III. (Nagy) István moldvai vajda (1457-1507) ellen. XII. 15: a moldvabányai vesztett ütközetben maga Mátyás is megsebesült, de István 1468. II: hűbéresküt tett neki, és hűbérbirtokba kapta Csicsót és Küküllővárt. B.A.

Elekes 1956. - Kisfaludy Katalin: Matthias Rex. Uo., 1983. - Erdély tört. I:359.