🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > E > Európai Püspökkari Konferenciák Tanácsa
következő 🡲

Európai Püspökkari Konferenciák Tanácsa (ang. Council of European Bishops' Conferences, lat. Consilium Conferentiarium Episcopalium Europae, CCEE), Róma, 1971-: az európai püspöki karok képviselőiből álló tanácskozó testület a közös problémák megoldása érdekében. - Először 1965. XI: ültek össze a ppi karok elnökei közül néhányan, majd 1971. III: formálisan is megalakult az ~. Alapszabályát a Christus Dominus zsin. dekrétum 38. pontja alapján az Ecclesiae Sanctae motu proprio határozta meg (I, 41, 5). Tagjai az eu. ppi karok képviselői, akik elnököt és 2 elnökhelyettest választanak, a teendőket a tanács által kinevezett titkárság végzi. Rendes körülmények között évente egyszer ül össze, s a (protestáns) Európai Egyházak Konferenciájával (Conference of European Churches, CEC) is közös tanácskozást tart. Székhelye St. Gallen (Svájc). - Kapcsolatokat tart a →Laikusok Nemzeti Bizottságainak Európai Fórumával, az →Európai Papi Konferenciák Tanácsával, az →Európai Katolikus Felnőttoktatási Szövetséggel, az Egyházért és Társadalomért Európai Ökumenikus Bizottsággal (European Ecumenical Commission for Church and Society, EECCS), a →Jótékonyság Nemzetközi Szövetségével. - Tagjai 1994: 31 eu-i orsz. (köztük Mo.) püspökkari konferenciáinak elnökei. - Havi közleménye: Litterae Communionis (havonta), Conspectus Conferentiarum Episcopalium Europae. N.D.

YIO 1991. I:DD4492; 1993. I:353; 1996. I:344.