Magyar Katolikus Lexikon > E > Egri Főegyházmegye Tanfelügyelői Hivatala


Egri Főegyházmegye Tanfelügyelői Hivatala: Az 1848/49-es forr. és szabharc leveretése után a tervezett áll. isk. felügyelet újjáélesztésével párhuzamosan az egyhm-k is igyekeztek kidolgozni saját szabályzatukat. Egerben Bartakovics Béla érs. 1108/1851. sz. rendeletével létrehozta az Egyhm. Tanoda Hivatalt, s meghatározta az egyhm. tanügy szervezetét és teendőit: a helyi isk-ig. továbbra is a plnos, a ker. tanfelügy-k az esp-ek. Az egyhm. r.k. népiskolái fölött a főfelügyeletet a tanodahivatal látta el, melyet egy knk. vezetett. Csak a hivatalnak volt joga a tanítók elbocsátására és a pályázat útján felfogadott tanítók megerősítésére stb. A hivatal vezetői voltak: 1851: Németh Mihály, 1857: Ferenczy Imre, 1869: Tárkányi Béla. 1872-74: betöltetlen. - 1874: Samassa József érs. megszervezte az ~t, melynek keretei megegyeztek a tanoda hivataléval, de részletesebben meghatározta a tanfelügy. feladatkörét, és az 1867-től szerveződő tanítói köröket is az ~ alá rendelte. A népisk. hatóságokról szóló 1876:28. tc. után az érs. 1877: 1494. sz. alatt újra szabályozta a tanfelügy. feladatkörét, XI: meghatározta a hivatal szervezetét, működési helyét az →egri líceumban jelölve ki. Szmrecsányi érs. 1928: vitéz Subik Károlyt nevezte ki az ~ élére, egyben megbízta annak átszervezésével is. Ez volt az utolsó átszervezés a hivatal életében, annak ellenére, hogy a későbbiekben történtek még változások, pl. 1943: végleg megszűnt a segédtanfelügy. beosztás, amely előzőleg is csak szakaszosan létezett. Az 1931. és az 1942. évi egri egyhm. zsin. is foglalkozott az ~val, mely 1948. VI: az egyh. isk-k államosításakor szűnt meg. - Főtanfelügyelők: 1909-11: Blazsejovszky Ferenc, 1921: Venczell Ede, 1928: vitéz Subik Károly, 1943-48: Szentgyörgyi József. - Tanfelügyelők: 1874: Zsendovics József, 1892: Katinszky Gyula, 1909-21: Venczell Ede, 1928: Csanády László, 1934: Csanády László és Szentgyörgyi József, 1938: Szentgyörgyi József, 1943-46: Rakolczai (Fucsek) Gábor. - Segédtanfelügyelők: 1874: Katinszky Gyula, 1890: Kontra Vazul László, 1893(?)/1909(?): László János, 1921: Csanády László, 1928: Szentgyörgyi József, 1934-43: Rakolczai (Fucsek) Gábor. Ki.P.