Magyar Katolikus Lexikon > E > életforma


életforma: az általános szóhasználat szerint a kezdeményezés és elfogadás, az aktivitás és passzivitás aránya által meghatározott általános magatartás, viselkedés. Alapjában az ember vérmérsékletétől függ (→négy vérmérséklet). Az →egyensúly megtalálása az →aktivizmus és a →kvietizmus között erkölcsi feladat. - A lelki életben az istenkeresésnek a tevékenység és a szemlélődés aránya által meghatározott módja. Az →aktív életben a felebarát szeretetéért vállalt szolgálat, a →szemlélődő életben az Istenben elmerült imádság az uralkodó. A világban élő, →tökéletességre törekvő hívő e kettő ötvözetét, a →vegyes életet éli. A szerzetesi közösségeket ~juk alapján aktív (betegápoló, tanító, missziós r-ek), szemlélődő (remeték, kármeliták, karthauziak) és vegyes életet élők (domonkosok, bencések) csoportjába sorolták. - A CIC 1983. az ~ mintájának Jézus Krisztust tekinti, s különbséget tesz az imádkozó Krisztust követő szemlélődő, az igehirdető Krisztust követő misszionáló, a jót tevő Krisztust követő karitatív szerzetek, s a világban köztünk élő Krisztust követő világi intézmények között. - Az ~k közötti különbségtétel sem értékrendi, sem jogi különbséget nem jelent. →elmélet és gyakorlat **

Erdő 1991:305.