Magyar Katolikus Lexikon > D > diván


diván: a szultán, a nagyvezír és néhány más méltóság melletti tanácskozó testület az oszmán birodalomban. - Megszervezésekor, I. Orhán (ur. 1326-59) idején legfeljebb 4, I. Szulejmán korában már 12 tagból állt. Kezdetben a kormányzati döntések mellett elsősorban bíráskodott. A 16. sz: a végletes központosítás jegyében az áll. belső életének, a külkapcsolatoknak és a magán- v. testületi kérelmezőknek ezernyi fontos és apró ügyét tartotta meg a maga kizárólagos hatáskörében. A 15. sz-tól a szultáni ~ban egyre gyakrabban a nagyvezír elnökölt, az uralkodói tanács egy évsz. alatt nagyvezíri tanáccsá alakult át. A tart-okban a →beglerbégek mellett működött ~, tagjai itt is a katonai és polg. igazg. hatáskörök vez. felelősei voltak. Mind a közp., mind a tart. ~ok a hét meghatározott napjain üléseztek, s elvben bárki bármilyen kérelemmel v. panasszal eléjük járulhatott. H.K.

Lybyer, A. H.: The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman the Magnificent. Cambridge, 1913. - Fekete 1944:201. - Uzuncarsili, I. H.: Osmanli devletinin merkez ve bahrive teskilati. Ankara, 1948. - Gökbilgin, T.: Osmanli müesseseleri teskilati ve medeniyeti tarihine genel bakis. Isztambul, 1977.